Οριστικό τέλος στον ΦΠΑ στην εκπαίδευση.

Ψηφίσθηκε όπως κατατέθηκε η πολυαναμενόμενη τροπολογία. Το άρθρο 29 του νόμου (όπως ψηφίσθηκε προβλέπει πλήρη απαλλαγή από τον φόρο για τις υπηρεσίες Παιδείας, διαγραφή όλων των προστίμων που επιβλήθηκαν και επιστροφή τυχόν καταβολών από τους υπόχρεους.

Από το κείμενο του νόμου πλέον προκύπτει ότι επανέρχεται ΑΝΔΡΟΜΙΚΑ από 20/07/15 η απαλλαγή των υπηρεσιών εκπαίδευσης από το καθεστώς ΦΠΑ, τυχόν πρόστιμα που έχουν επιβληθεί διαγράφονται και τυχόν ΦΠΑ που έχει καταβληθεί για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης θεωρείται ως αχρεωστήτως καταβληθείς και επιστρέφεται, υπό την προϋπόθεση ότι εκδίδονται πιστωτικά φορολογικά στοιχεία για την επιστροφή του επιρριφθέντος φόρου στον αντισυμβαλλόμενο.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται (πιθανολογούμενη θα έλεγα) ετήσια απώλεια εσόδων 390 εκατ. ευρώ.

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image