Ο ΕΝΦΙΑ και τα 5 λάθη στο Ε9 που μας κοστίζουν πολλά ευρώ σε φόρο (και πώς θα τα διορθώσουμε)

Χρονικό περιθώριο της τάξεως των 40 ημερών θα έχουν στη διάθεσή τους πάνω από δύο εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν διορθώσεις στην εικόνα της περιουσιακής τους κατάστασης προκειμένου να αποφύγουν τον ΕΝΦΙΑ που τους έχουν καταλογίσει. Το ηλεκτρονικό σύστημα, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή γύρω στις 20 Οκτωβρίου ενώ υπάρχει χρονικό περιθώριο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου προκειμένου να γίνουν οι αλλαγές χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις.

 

Υποτίθεται ότι το υπουργείο Οικονομικών, θα ετοίμαζε οδηγό για να διευκολύνει τους φορολογούμενους στην προσπάθειά τους να αποτυπώσουν τη σωστή εικόνα στο Ε9. Προς το παρόν, αυτό δεν έχει συμβεί και οι οδηγίες, ως είθισται, θα δοθούν την τελευταία στιγμή. Βέβαια, οι οδηγίες δεν θα προέρχονται από το μηδέν. Μια επανάληψη των εγκυκλίων και των οδηγιών που έχουν ήδη δοθεί τα τελευταία χρόνια θα πάρουμε στα χέρια μας. Που σημαίνει ότι τον τρόπο αντιμετώπισης των κυριότερων λαθών, μπορούμε να τον βρούμε από τώρα βασιζόμενοι στα όσα έχει ήδη αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών κατά καιρούς. Οι κυριότερες οδηγίες έχουν ως εξής:

1.    Δεν έχει δηλωθεί ή έχει αναγραφεί με λάθη ο αριθμός του ρολογιού της ΔΕΗ. Αυτό, στερεί αυτομάτως από τον ιδιοκτήτη την ευκαιρία να διεκδικήσει έκπτωση 20% σε περίπτωση που το ακίνητο είναι μη ηλεκτροδοτούμενο και κενό για ολόκληρο το 2013. Αντίστοιχα, πρέπει να είναι συμπληρωμένο το πεδίο όπου αναφέρεται αν το ακίνητο είναι ηλεκτροδοτούμενο ή όχι.

2.    Χιλιάδες ημιτελή ακίνητα, ναι μεν έχουν δηλωθεί με τον σχετικό κωδικό (99) ωστόσο δεν έχουν εμφανιστεί ως μη ηλεκτροδοτούμενα. Αυτό είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί για να εφαρμοστεί ο μειωτικός συντελεστής του 0,4 που κατεβάζει τον φόρο κατά 60%. Όσοι δεν έχουν εξασφαλίσει τη σχετική έκπτωση, θα πρέπει να τροποποιήσουν το Ε9.

3.    Έχουν δηλωθεί τα στοιχεία οικοπέδου της πολυκατοικίας χωρίς να είναι αναγκαίο με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να έχουν φορτωθεί φόρο για ένα ακίνητο που δεν υπάρχει. Οι οδηγίες είναι σαφείς: «Σε κάθε περίπτωση αναγραφής κτισμάτων απαιτείται και η συμπλήρωση των στοιχείων του οικοπέδου ή γηπέδου, επί του οποίου βρίσκονται αυτά. Δεν συμπληρώνονται στοιχεία οικοπέδου αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση κατά την οποία οι οριζόντιες ιδιοκτησίες κατοικιών, επαγγελματικών στεγών, αποθηκών και θέσεων στάθμευσης σε πολυκατοικία έχουν δημιουργηθεί εν ζωή με συμβολαιογραφικό έγγραφο και εφόσον η αξία του οικοπέδου υπολογίζεται με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων».

4.    Το μαζικότερο πρόβλημα αφορά στην έλλειψη πληροφοριών απαραίτητων για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ. Για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες, το υπουργείο Οικονομικών συμπλήρωσε από μόνο του το Ε9 βάσει «παραδοχών» που κατοχυρώθηκαν με απόφαση της ΓΓΔΕ. Για παράδειγμα, για διαμερίσματα στα οποία έλειπε ο όροφος, το υπουργείο θεώρησε ότι όλα βρίσκονται στον…6ο. Αυτό κοστίζει σε ΕΝΦΙΑ και πρέπει να διορθωθεί. Στο ερώτημα πώς θα το αντιληφθείτε, η απάντηση είναι εύκολη: σε όλα τα ακίνητα για τα οποία ο υπολογισμός του φόρου έχει γίνει βάσει παραδοχών, υπάρχει σχετική ένδειξη πάνω στο εκκαθαριστικό. Αυτό θα πρέπει να «υποψιάσει» τους ιδιοκτήτες να ελέγξουν όλα τα στοιχεία που ενδεχομένως έχουν προσυμπληρωθεί. Αυτά μπορεί να είναι:

·      Το είδος του εμπράγματου δικαιώματος (επικαρπία, πλήρης κυριότητα κλπ)

·      Το ποσοστό συνιδιοκτησίας

·      Ο όροφος

·      Το έτος γέννησης του επικαρπωτή

·      Η γεωγραφική θέση αγροτεμαχίου

·      Η ύπαρξη κτίσματος επί αγροτεμαχίου και η κατηγορία αυτού (αν δεν έχει συμπληρωθεί λογίζεται αυτόματα ότι είναι σπίτι και υπερφορολογείται)

·      Οι προσόψεις του αγροτεμαχίου η του οικοπεδου

5.    Υπάρχουν περιπτώσεις ακινήτων για τα οποία δεν έχει γίνει καν προσδιορισμός του φόρου λόγω ουσιωδών ελλείψεων. Και πάλι υπάρχει σχετική προειδοποίηση στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ. Όποιος εντοπίσει τέτοια ειδοποίηση θα πρέπει να συμπληρώσει άμεσα τα σωστά στοιχεία καθώς όταν θα καταλογιστεί ο φόρος, θα υπάρξουν προσαυξήσεις ενώ στο ενδιάμεσο δεν θα μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό  ΕΝΦΙΑ.

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image