Ο νέος Αναπτυξιακός Ν.4399/22-06-2016

NOMOΣ 4399/2016 (ΦΕΚ Α΄ 117/22.06.2016)
Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

22 Ιουνίου 2016          ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 117

___________________________________________________

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4399

Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.

Δείτε το αρχείο εδώ

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image