Πιο φθηνές οι συμβολαιογραφικές πράξεις λόγω κατάργησης της είσπραξης ποσού υπέρ του Ταμείου Νομικών.

Πιο φθηνές οι συμβολαιογραφικές πράξεις.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Γ. Γενναδίου 4, Αθήνα 10678

Τηλ.: 210 3307450

Email: notaries@notariat.gr

ΠΙΟ ΦΘΗΝΕΣ ΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

(Γονικές παροχές, δωρεές, συστάσεις εταιρειών, μισθωτήρια κ.λπ.)

Ψηφίστηκε στις 2.6.2016 και ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 106-6,6,16 ο Ν.4393/2016 «Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) ΑΡΙΘ.Α-1424 [MIOS] κ.λπ.» με το οποίο καταργούνται οι κοινωνικοί πόροι του Ταμείου Νομικών (άρθρο δεύτερο, παρ.6) , όπως αυτοί εξειδικεύονται στο άρθρ. 150 παρ. 1 του Ν. 3655/2008, οι οποίοι επιβάρυναν μεγάλο αριθμό συμβολαιογραφικών πράξεων.

Αποτέλεσμα της κατάργησης των πόρων αυτών είναι η σημαντική μείωση του κόστους της συμβολαιογραφικής υπηρεσίας, η οποία καθίσταται πλέον οικονομικότερη.

Παρατίθενται παραδείγματα μείωσης κόστους της συμβολαιογραφικής υπηρεσίας:

Α) Στην περίπτωση σύνταξης συμβολαίου γονικής παροχής διαμερίσματος αξίας αντικειμενικού προσδιορισμού 100.000 ευρώ, το συνολικό κόστος της συμβολαιογραφικής πράξης, μετά την κατάργηση των κοινωνικών πόρων, μειώνεται κατά 775 ευρώ.

Β) Στην περίπτωση σύνταξης μισθωτηρίου συμβολαίου ακινήτου αξίας 50.000 ευρώ, το συνολικό κόστος της συμβολαιογραφικής πράξης, μετά την κατάργηση των ως άνω πόρων, μειώνεται κατά 650 ευρώ.

Γ) Στην περίπτωση σύνταξης συμβολαίου δωρεάς από παππού σε εγγονό ακινήτου αντικειμενικής αξίας 200.000 ευρώ, το συνολικό κόστος της συμβολαιογραφικής πράξης, μετά την κατάργηση των ως άνω πόρων, μειώνεται κατά 1.550 ευρώ.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image