Πράσινο φως από το ΕΚ για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ

“Η πνευματική ιδιοκτησία δεν έχει σύνορα. Η πορεία προς την εισαγωγή του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ήταν μακρά και ταραχώδης, αλλά τελικά άξιζε τον κόπο”, δήλωσε ο Bernhard Rapkay (Σοσιαλιστές, Γερμανία), εισηγητής για τον κανονισμό που αφορά τη σύσταση ενός ενιαίου συστήματος προστασίας των ευρεσιτεχνιών, προσθέτοντας ότι “η σημερινή ψηφοφορία φέρνει καλά νέα για την οικονομία της ΕΕ και ειδικότερα για τις Ευρωπαϊκές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις”.

Το ισχύον ευρωπαϊκό καθεστώς για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας αποτελεί ουσιαστικά “έναν φόρο επί της καινοτομίας”, δήλωσε ο Raffaele Baldassarre (ΕΛΚ, Ιταλία), εισηγητής για τις εφαρμοστέες μεταφραστικές ρυθμίσεις και το γλωσσικό καθεστώςπου θα διέπει τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. “Κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εισήχθησαν ειδικά μέτρα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με την πλήρη επιστροφή των εξόδων για τις ανάγκες μετάφρασης και την εξασφάλιση επιπλέον νομικής προστασίας σε περίπτωση παραποίησης”, προσέθεσε ο κ. Baldassarre.

“Οι άνθρωποι στην Κίνα μας λένε ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια ενιαία αγορά χωρίς ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας”, δήλωσε ο Πρόεδρος της επιτροπής Νομικών Θεμάτων Klaus-Heiner Lehne (ΕΛΚ, Γερμανία), ο οποίος ηγήθηκε των συνομιλιών για τη σύναψη της διεθνούς συμφωνίας με σκοπό τη δημιουργία του δικαστηρίου για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Με τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία “θα ξεπεραστούν πολλά εμπόδια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις”, υπογράμμισε ο κ. Lehne.

  •  Φθηνότερη και πιο αποτελεσματική προστασία

Το νέο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την προστασία των εφευρέσεων θα είναι φθηνότερο και πιο αποτελεσματικό. Το νέο καθεστώς θα παρέχει αυτόματη προστασία των ευρεσιτεχνιών σε όλα τα 25 κράτη μέλη που συμμετέχουν στο νέο σύστημα (δεν συμμετέχουν προς το παρόν η Ιταλία και η Ισπανία), μειώνοντας έτσι το κόστος για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν το νέο σύστημα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή, ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα κοστίζει μόλις 4.725 ευρώ σε σύγκριση με το μέσο όρο των 36.000 ευρώ που απαιτούνται σήμερα.

  • Πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για το νέο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας;

Κάθε εφευρέτης θα μπορεί να καταθέτει αίτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας για να λάβει το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ στα 25 κράτη μέλη της ΕΕ που συμμετέχουν στο νέο σύστημα. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας θα διατίθενται στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνονται στα αγγλικά, γερμανικά ή γαλλικά. Εάν γίνουν σε κάποια άλλη γλώσσα, θα πρέπει να κατατεθεί και μετάφραση τους σε μία από αυτές τις τρεις γλώσσες.

  • Το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο βοήθησε στην περαιτέρω μείωση του κόστους

Το ΕΚ εξασφάλισε την πλήρη κάλυψη του κόστους μετάφρασης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν τη βάση τους εντός της ΕΕ, για τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τα πανεπιστήμια και τους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς.

Εξασφάλισε επίσης ότι τα τέλη ανανέωσης, τα οποία αντιπροσωπεύουν μεγάλο τμήμα του συνολικού κόστους, θα καθορίζονται σε επίπεδα που θα λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου αυτές να μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από το χαμηλότερο κόστος.

  • Έναρξη ισχύος

Η διεθνής συμφωνία για τη δημιουργία του δικαστηρίου για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2014 ή μετά από την επικύρωσή της από τουλάχιστον δεκατρία συμβαλλόμενα κράτη, υπό την προϋπόθεση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία είναι μεταξύ των δεκατριών αυτών κρατών. Οι άλλες δύο νομοθετικές πράξεις θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2014 ή την ημερομηνία κατά την οποία η διεθνής συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ. Η Ισπανία και η Ιταλία δεν συμμετέχουν προς το παρόν στο νέο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών, αλλά μπορεί να αποφασίσουν να συμμετάσχουν οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον.

Χρήσιμες ερωτήσεις – απαντήσεις (στα αγγλικά) μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image