ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ από την δημοσιόποιηση λίστας “μη συνεργάσιμων” χωρών

ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΑΝ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ – ΒΑΣΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ Ο.Ο.Σ.Α. – ΚΑΘΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Η FYROM ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΟΓΚ-ΚΟΓΚ…

Επιστολή της Ενωσης Εισηγμένων εταιριών στο ΥΠ.ΟΙΚ. για το θέμα των συναλλαγών με μη συνεργάσιμες χώρες

Saturday January 15, 2011 02:00 AM

 Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών
Ζαλοκώστα 4 , 106 71 Αθήνα, τηλ.: 210 36 41 742, 36 41 831 fax: 210 36 41 628
e-mail: info@eneiset.gr, website: www.eneiset.gr
Μέλος της EuropeanIssuers

Κύριο Γεώργιο Παπακωνσταντίνου
Υπουργό Υπουργείο Οικονομικών

Κύριο Ιωάννη Διαμαντίδη Υπουργό
Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων,
Νήσων και Αλιείας

Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2011
Κύριοι Υπουργοί,

Πολλές εισηγμένες εταιρείες μέλη μας αντιμετωπίζουν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα σχετικά με τις προμήθειές τους από τα λεγόμενα «μη συνεργάσιμα κράτη». Το θέμα είναι γνωστό στις υπηρεσίες του Υπουργείου σας από διαβήματα του ΕΒΕΑ και από κοινό διάβημα των ΣΒΒΕ, ΣΕΒΕ, ΣΕΠΕΕ και του ΣΥΝΔΔΕ & L*. Δεν θα επαναλάβουμε εδώ τα επιχειρήματα των φορέων αυτών, με τα οποία συμφωνούμε και εμείς και πολλές εταιρείες μέλη μας.

Θέλουμε όμως να τονίσουμε δύο πρόσθετα θέματα. Ως γνωστόν, τα πλοία των εφοπλιστικών εταιρειών είναι σχεδόν πάντοτε νηολογημένα στα αποκαλούμενα «μη συνεργάσιμα κράτη». Ως εκ τούτου οι ναύλοι που χρεώνονται σε εισηγμένες εταιρείες δεν εκπίπτονται από τα έσοδα τους. Δεν είναι δυνατόν όμως η Ελλάδα δια της νομοθεσίας της να αποτρέπει την ναύλωση Ελληνόκτητων πλοίων. Επείγει επομένως η αντιμετώπιση του θέματος αυτού.

Όπως γνωρίζετε εξάλλου η Ελλάδα είναι ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στην ΠΓΔΜ. Και όμως εταιρείες-μέλη μας με θυγατρικές στην ΠΓΔΜ αδυνατούν να εντάξουν τις θυγατρικές τους αυτές στο σύστημα διαχείρισης παραγωγής και διανομής των προϊόντων τους στην Βαλκανική οικονομία. Η εξειδίκευση των εργοστασίων στην ΠΓΔΜ για παραγωγή ορισμένων ειδών καθίσταται ως εκ τούτου αδύνατη.

Μέχρι την πληρέστερη ρύθμιση του θέματος, προτείνουμε ο νέος φορολογικός νόμος, που αναμένεται να δημοσιευθεί, να προβλέπει ότι από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται οι θυγατρικές Ελληνικών ομίλων. Αυτές ούτως ή άλλως υποχρεούνται να τηρούν φάκελο διεταιρικών συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.2238/1994 περί transfer pricing. Με τιμή,

Παναγιώτης Γ. Δράκος
Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής
Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image