Προθεσμίες των οποίων η καταληκτική ημερομηνία συναρτάται με την τραπεζική αργία

Σήμερα 6/7 αναμένεται η νέα ΠΝΠ που θα ορίζει τι θα γίνει με την “τραπεζική αργία” και το capital control

Προθεσμίες των οποίων η καταληκτική ημερομηνία συναρτάται με την τραπεζική αργία
Πληρωμές /άλλες υποχρεώσεις Παρατείνονται Απόφαση / ανακοίνωση Ημερομηνία λήξης υποχρέωσης
Καταβολή βεβαιωμένων προς την φορολογική διοίκηση έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την λήξη της αργίας ΠΟΛ.1136/30.6.2015 ==> 09/07/2015
Καταβολή δόσεων ρυθμίσεων στην φορολογική διοίκηση έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την λήξη της αργίας ΠΟΛ.1136/30.6.2015 ==> 09/07/2015
Αναστολή προθεσμίας για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την λήξη της αργίας ΠΟΛ.1140/1.7.2015 ==> 09/07/2015
Αναστολή αίτησης αναστολής ενώπιον της υπηρ. εσωτ. επανεξέτασης έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την λήξη της αργίας ΠΟΛ.1140/1.7.2015 ==> 09/07/2015
Εξόφληση τιμολογίων > 500 ευρώ με μετρητά(σ.σ. για τιμολόγια που εκδόθηκαν έως 28/6/2015) Μέχρι την λήξη της τραπεζικής αργίας ΠΟΛ.1143/3.7.2015 ==> 06/07/2015
Μη εκτέλεση κατασχετηρίων εις χείρας τραπεζών κατά οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο. Μέχρι την λήξη της τραπεζικής αργίας Αρ. Πρωτ.: Γ36/04/207/2.7.2015 ==> 06/07/2015

Προθεσμίες των οποίων η καταληκτική προθεσμία δεν συναρτάται με την τραπεζική αργία
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ που λήγουν 30.6 Αριθμ. Πρωτ. Ε10/3/30.6.2015 => 10/07/2015
Καταβολή δόσεων ρύθμισης ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Ε10/3/30.6.2015 => 10/07/2015
Καταβολής δόσεων ρύθμισης ΟΑΕΕ Ανακοίνωση => 10.07.2015
Προθεσμίας διενέργειας τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. Αριθμ. πρωτ.Οικ. 41267/3423/2.7.2015 => 11/07/2015
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών Ε.Τ.Α.Α. έτους 2014 Ανακοίνωση => 31/7/2014
Καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΤΣΜΕΔΕ Α΄ εξαμήνου 2015 Ανακοίνωση => 31/7/2015

Επιμέλεια - Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image