Προς απαλλαγή προστίμων οι μη ενεργές επιχειρήσεις.

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016

Παρέμβαση για την απαλλαγή φορο-προστίμων σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους αλλά δεν υπέβαλαν σχετική δήλωση στην εφορία, ετοιμάζει η ΓΓΔΕ και η Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Έθνους, ετοιμάζεται απόφαση από τον γ.γ. Γ. Πιτσιλή με βάση την οποία θα δίνεται η δυνατότητα σε επαγγελματίες, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες (εταιρείες) να δηλώσουν στις ΔΟΥ και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) τον πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών τους και έτσι να μην επιβαρύνονται με φορολογικά πρόστιμα και τέλη που τρέχουν από την ημερομηνία λήξης των δραστηριοτήτων τους μέχρι σήμερα. Ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Αντώνης Παπαδεράκης πρόκειται να καταθέσει σχετική τροπολογία στη Βουλή.

Μοναδική προϋπόθεση για την παραπάνω ρύθμιση είναι να μην διαθέτουν αποθέματα, επαγγελματικά οχήματα και να μην εκκρεμούν χρηματικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις.

Η διαδικασία

Στην ουσία η διαδικασία περιλαμβάνει δύο τύπους φορολογουμένων:

Όσοι (επαγγελματίες και εταιρίες), προτίθενται να διακόψουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα με βάση τον πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών τους θα πρέπει να υποβάλλουν ειδικό έντυπο στη ΔΟΥ της έδρας της εταιρίας τους με το οποίο θα δηλώνουν τη διακοπή των εργασιών τους. Τη διαδικασία αυτή τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να την κάνουν εντός 10 ημερών από την ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους, ενώ τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες θα έχουν προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία που έπαυσαν τις εργασίες τους.

Όσοι (επαγγελματίες και εταιρείες) υποβάλλουν τη σχετική δήλωση διακοπής των εργασιών τους πέραν των προαναφερόμενων προθεσμιών τότε θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ.

Και στις δύο περιπτώσεις οι επιχειρηματίες που διέκοψαν τις δραστηριότητές τους θα «ανακουφιστούν» σημαντικά καθώς από τον πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών τους γλιτώνουν οικονομικές υποχρεώσεις όπως πρόστιμα από την μη υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ, φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ως προς το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογίας εισοδήματος, τέλη για την ανάρτηση μηδενικών οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ, συνδρομές προς τα επιμελητήρια .

Οι ΔΟΥ θα διενεργούν τους απαραίτητους ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί αν όντως αυτοί οι φορολογούμενοι έχουν παύσει τις εργασίες τους μετά την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών αλλά και για το αν υπάρχουν ή όχι επαγγελματικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης αλλά και για τις περιπτώσεις αναστολής χρήσης ΑΦΜ για άσκηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Εξάλλου, σκοπός των δύο γενικών γραμματειών είναι και η εκκαθάριση του μητρώου των επιχειρήσεων τόσο στο Taxis όσο και στο ΓΕΜΗ προκειμένου να αποτυπωθεί η πραγματική εικόνα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη χώρα.

Πηγή: newmoney.gr

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image