Προωθείται πολυνομοσχέδιο που καταργεί γραφειοκρατικά εμπόδια στις επενδύσεις & Νέα μορφή εταιρίας με ιδρυτικό κεφάλαιο -1- ευρώ

12 δράσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος από το Υπουργείο Ανάπτυξης

Tuesday November 22, 2011 12:15 AM

«Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού στο επιχειρείν και τις νέες και υγιείς επενδύσεις, αποτελεί όρο και προϋπόθεση για την επιβίωση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και κατ’ επέκταση της ελληνικής οικονομίας», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε σήμερα, Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011, για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ο υπουργός παρουσίασε σειρά διατάξεων που θα περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου για μια «Ελλάδα Φιλική στις Επιχειρήσεις». Το συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο στηρίζεται σε ένα ευρύτερο Σχέδιο Δράσης που περιλαμβάνει 79 δράσεις πολιτικής για την άρση των πλέον σημαντικών εμποδίων στην επιχειρηματικότητα, και βρίσκεται ήδη σε φάση υλοποίησης από το 3ο τρίμηνο του 2011 έως και το τέλος του 2012.

Όπως τόνισε ο κ. Χρυσοχοϊδης, στο πολυνομοσχέδιο που κατατίθεται τις προσεχείς ημέρες στη Βουλή, συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι εξής 12 δράσεις:

1) Επέκταση του fast track με στόχο να καταστεί πιο αποτελεσματικό στην λειτουργία του και να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής, ώστε να δοθεί ώθηση στις μεγάλες και αναγκαίες επενδύσεις.

2) Σύσταση Κέντρου Εξυπηρέτησης Επενδυτών, που θα βρίσκεται στο Invest in Greece, και θα λειτουργεί ως υπηρεσία μια στάσης για όλες τις επενδύσεις άνω των 2 εκ. ευρώ.

3) Απλοποίηση των διαδικασιών των απαλλοτριώσεων μέσω της βελτίωσης του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων που θα βοηθήσει στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομών, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

4) Απλοποίηση της άσκησης εξαγωγικών δραστηριοτήτων.

5) Θεσμοθέτηση ενός νέου ευέλικτου εταιρικού τύπου, μιας νέας ευέλικτης μορφής μικρής ανώνυμης εταιρίας για τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας.

6) Επέκταση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών σε όλο το φάσμα των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού στις προμήθειες του δημοσίου, τη μείωση των δημόσιων δαπανών και φυσικά την εδραίωση της διαφάνειας.

7) Παροχή κινήτρων προσέλκυσης και εγκατάστασης επιχειρήσεων στη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης.

8- Εκσυγχρονισμός των εμπορικών σημάτων.

9) Εκσυγχρονισμός της νομοθεσία για τους μεσίτες ακινήτων δίνοντας το μεγαλύτερο βάρος στη σύμβαση μεσιτείας.

10) Καθιερώνεται το Σήμα Ελληνικού Προϊόντος, το οποίο θα φέρουν, προαιρετικά, ως επισήμανση, τα προϊόντα που παράγονται και μεταποιούνται στην Ελλάδα και συμμορφώνονται συστηματικά με προδιαγραφές, οι οποίες θα εκπονηθούν από αρμόδιους φορείς.

11) Δημιουργία διαφανούς και αποτελεσματικού συστήματος εποπτείας αγοράς στα βιομηχανικά προϊόντα.

12) Επιτάχυνση και απλοποίηση τη διαδικασία εκτέλεσης αρχαιολογικών ερευνών, μέσα από ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που αφορά στη διαδικασία αδειοδότησης και εκτέλεσης αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο Επενδυτικών Προγραμμάτων.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, «οι παραπάνω διατάξεις, μαζί με πολλές άλλες που βρίσκονται σε διαδικασία τελικής επεξεργασίας, έρχονται να συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικότερου προς τις επιχειρήσεις, που θα διευκολύνει την ανάληψη επιχειρηματικών κινδύνων και την επένδυση σε δημιουργία και σε ανάπτυξη επιχειρήσεων».

«Το Υπουργείο θ’ αναλάβει το συντονισμό αλλά και το κύριο βάρος υλοποίησης στην πράξη, όλων των διατάξεων που αναφέραμε παραπάνω. Και δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε γρήγορα κατά προτεραιότητα χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς πισωγυρίσματα», κατέληξε ο κ. Χρυσοχοϊδης.

Τέλος, ο υπουργός αναφέρθηκε και στις μεταρρυθμίσεις που έχει πραγματοποιήσει το υπουργείο τους τελευταίους 8 μήνες. Μεταρρυθμίσεις και δράσεις όπως το νέο προπτωχευτικό δίκαιο, το νέο πλαίσιο για τις ιδιωτικές επενδύσεις, η επιτυχημένη λειτουργία της υπηρεσίας μιας στάσης για την ίδρυση των επιχειρήσεων και ο νόμος για την απλοποίηση της αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελμάτων, των μεταποιητικών επιχειρήσεων και των επιχειρηματικών πάρκων.

«Όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις είχαν ως αποτέλεσμα η χώρα μας να παρουσιάσει για πρώτη φορά στα τελευταία χρόνια, μια σαφή βελτίωση στους παγκόσμιους δείκτες που μετρούν το επιχειρηματικό περιβάλλον. Και αναφέρομαι τόσο στην ετήσια έκθεση του ΟΟΣΑ, όσο και στην έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας», επισήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοϊδης.

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image