Πρόγραμμα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων: Παράταση στην υποβολή δικαιολογητικών για τις επιλαχούσες προτάσεις, έως 28/12/12

Ανακοινώθηκε Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών των επιχειρήσεων (καθώς και για την δημιουργία νέας θέσης απασχόλησης) που έχουν ενταχθεί ως επιλαχούσες στο Πρόγραμμα «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» (Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης) , με την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 4772/1298/Α2/19.09.2012 ΕΥΔ ΕΠΑΕ, έως και την 17:00 ώρα της 28ης Δεκεμβρίου 2012.

Για να διαβάσετε τη σχετική απόφαση αύξησης προϋπολογισμού του προγράμματος, πατήστε εδώ.

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image