Πως & πότε μπορούμε να ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας ε.ι.χ. οχήματος

Αριθ. πρωτ.: Α οικ. 41464/3191/9.7.2014
Διευκρινίσεις σχετικά με την καταχώρηση ημερομηνίας πρώτης κυκλοφορίας ε.ι.χ. οχήματος

Αθήνα, 09 Ιουλίου 2014
Αριθ. Πρωτ. Α οικ. 41464/3191ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αναστάσεως 2 και Ι. Τσιγάντε
Ταχ.Κ. : 10191 Αθήνα
Πληροφορίες: Ι. Τζανέτος
Τηλέφωνο: 210 6508430

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την καταχώρηση ημερομηνίας πρώτης κυκλοφορίας ε.ι.χ. οχήματος

Ύστερα από πολυάριθμα ερωτήματα πολιτών προς την Υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που πολίτης επιθυμεί την αναγραφή της ημερομηνίας της πρώτης κυκλοφορίας ε.ι.χ. αυτοκινήτου οχήματος επί της άδειας κυκλοφορίας οχήματος οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της Χώρας είναι υποχρεωμένες να εκδίδουν νέο έντυπο άδειας κυκλοφορίας όπου θα αναγράφεται και το στοιχείο αυτό στο κατάλληλο πεδίο σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ 23784/2891/14-04-2008 Εγκύκλιο του Υπουργείου μας.

Επισημαίνουμε ότι η ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας ε.ι.χ. οχήματος θα προκύπτει είτε από το φάκελο του οχήματος είτε από το on-line μηχανογραφικό σύστημα είτε από το αντίγραφο της ξένης άδειας κυκλοφορίας.

Ειδικά για τα προερχόμενα ε.ι.χ. από το Ο.Δ.Δ.Υ. θα αναγράφεται ως πρώτη ημερομηνία κυκλοφορίας αυτή της πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Εάν το ε.ι.χ. όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ. προέρχεται από άλλη χώρα το πεδίο της ημερομηνίας πρώτης άδειας κυκλοφορίας
του οχήματος μπορεί να συμπληρώνεται εφόσον προσκομιστεί σχετική βεβαίωση από την επίσημη αντιπροσωπεία για την ημερομηνία κυκλοφορίας στο εξωτερικό.

Καταργείται το σημείο δ της παρ. 3 της υπ’ αριθμ. Α 58787/5638/04-12-2001 ως προς την καταχωρούμενη ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ι. Τζανέτος

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image