Ρωτήστε ΔΩΡΕΑΝ για: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ – ΔΩΡΕΩΝ – ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (τι ισχύει σήμερα;)

Αν σας απασχολεί μία (ή περισσότερες) από τις κάτωθι ερωτήσεις, περιμένουμε e-mail με το ερώτημά σας (και τα στοιχεία σας). Θα απαντήσουμε ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ σε όλες – εφόσον είστε κάτοικος του Ν.Καβάλας – ή σε μία σε κάθε άλλη περίπτωση.

Είναι μια προσφορά για την συμπλήρωση 25 χρόνων από την ίδρυση της Εταιρίας μας.

1. Ποιος είναι υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς;
2. Ποια είναι η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φόρου κληρονομιάς;
3. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται κατά την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς;
4. Ποια είναι αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς;
5. Ποιος είναι υπόχρεος υποβολής δήλωσης φόρου δωρεάς – γονικής παροχής;
6. Ποια είναι αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή δήλωσης φόρου δωρεάς- γονικής παροχής;
7. Ποια είναι η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φόρου δωρεάς -γονικής παροχής;
8. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο κληρονομιών και γονικών παροχών για την απόκτηση της πρώτης κατοικίας;
9. Ποια είναι τα αφορολόγητα ποσά για την απόκτηση πρώτης κατοικίας αιτία θανάτου ή γονικής παροχής;
10. Γεωργικές απαλλαγές
11. Σε πόσες δόσεις καταβάλλεται ο φόρος κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών;
12. Ποιος είναι ο χρόνος φορολογίας για την κτήση αιτία θανάτου;
13. Πότε παραγράφεται το δικαίωμα του δημοσίου για επιβολή φόρου κληρονομιάς ή δωρεάς, γονικής παροχής;
14. Ποια είναι τα αφορολόγητα όρια και οι φορολογικοί συντελεστές στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών;
15. Ποιο είναι το απαλλασσόμενο ποσό όταν κληρονόμος είναι σύζυγος ή ανήλικο τέκνο του κληρονομουμένου;

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image