Σε “εφεδρεία” από 28/11/11 20.000 Δημόσιοι Υπάλληλοι – Ποιοι εξαιρούνται

Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα Δευτέρα το καθεστώς εργασιακής εφεδρείας για περίπου 20.000 υπαλλήλους του Δημοσίου. Διαβάστε αναλυτικά ποιοι μένουν οριστικά εκτός Δημοσίου και ποιοι εξαιρούνται

Πρώτοι έλαβαν τη διαπιστωτική πράξη απόλυσης και κατάργησης της οργανικής τους θέσης, περίπου 4.000 δημόσιοι υπάλληλοι που συμπλήρωσαν τα συντάξιμα χρόνια.

Πρόκειται δηλαδή για υπαλλήλους, που έχουν υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας τους και έχουν συµπληρώσει 35 χρόνια πραγµατικής συντάξιµης δηµόσιας υπηρεσίας.

∆ιαπιστωτικές πράξεις για κατάργηση των οργανικών θέσεών τους κοινοποιήθηκαν και σε περίπου 12.000 µόνιµους υπαλλήλους που τίθενται σε “προσυνταξιοδοτικό καθεστώς” ως τις 31 ∆εκεµβρίου 2013.

Πρόκειται για υπαλλήλους του δηµόσιου τοµέα, των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠ∆∆, οι οποίοι ως την 31η ∆εκεµβρίου 2013 συµπληρώνουν κατ’ ελάχιστον τριάντα πέντε έτη πραγµατικής και συντάξιµης υπηρεσίας και έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον το πεντηκοστό πέµπτο (55ο) έτος της ηλικίας τους.

Η ένταξη αυτής της κατηγορίας των υπαλλήλων σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα έγινε αυτοδικαίως, µε βάση σχετικούς πίνακες που ήταν ήδη έτοιµοι από τις 15 Νοεµβρίου 2011, χωρίς την υποβολή αίτησης εκ µέρους τους, µε την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων από τους γενικούς γραµµατείς των υπουργείων ή των κατά περίπτωση οργάνων διοίκησης.

Στην τελική ευθεία όµως εισέρχεται και η διαδικασία για να τεθούν σε εργασιακή εφεδρεία ακόµη 15.000 υπάλληλοι που εργάζονται στο ∆ηµόσιο, τα ΝΠ∆∆, τους ΟΤΑ, τα ΝΠΙ∆ και τις δηµόσιες επιχειρήσεις.

Από αυτούς περίπου 6.000 είναι υπάλληλοι αορίστου χρόνου που εργάζονται στον στενό δηµόσιο τοµέα. Οι υπάλληλοι αυτοί τίθενται σε καθεστώς εφεδρείας εφόσον συντρέχουν δύο προϋποθέσεις, να τους υπολείπονται δύο έτη από τη συµπλήρωση 35 χρόνων ασφάλισης και δύο έτη από το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στις περιπτώσεις που απαιτείται ανάλογο όριο.

Ποιοι εξαιρούνται

* Εκπαιδευτικοί, ερευνητές, ειδικοί επιστήμονες

* Ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό προσωπικό. Υπάλληλοι διπλωματικού κλάδου. Καλλιτεχνικό προσωπικό της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

* Θρησκευτικοί λειτουργοί

* Φύλακες φυλακών και σωφρονιστικοί υπάλληλοι

* Ένστολο προσωπικό της Πυροσβεστικής και προσωπικό της ΕΥΠ. Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων Γενικής Delta.001ιεύθυνσης

* Υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει ενταχθεί σε εφεδρεία. Υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή το τέκνο έχει αναπηρία τουλάχιστον 67 %

* Υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67 % ή πολύτεκνος

* Υπάλληλος προστάτης μονογονεϊκής οικογένειας.

Πηγή: News247

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image