Στο μισό τελικά το πρόστιμο των εκπρόθεσμων δηλώσεων Ε9

Με τις τροποποιήσεις της τελευταίας στιγμής άλλαξε μια ακόμη ευεργητική διάταξη προς το χειρότερο ως προς τα πρόστιμα των εκπρόθεσμων δηλώσεων Ε9.

Μετά την ανωτέρω αλλαγή το άρθρο 51 έχει ως ακολούθως:
Άρθρο 51
Υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9)

Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 23 του ν.3427/2005 (Α’ 312) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τις αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31.12.2014 μέχρι και την 29.7.2016, το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν.2523/1997 (Α’ 179) ή το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν.4174/2013 (Α’ 170) κατά περίπτωση, μειώνεται στο μισό.»

Παρά του ότι ο Αναπληρωτής υπ. κ. Αλεξιάδης είχε “δεσμευθεί” πως δεν θα επιβληθεί κανένα πρόστιμο για τις δηλώσεις αυτές και γι΄αυτό είχε μπει στο πολυνομοσχέδιο η εν λόγω διάταξη χωρίς επιβολή προστίμου αυτό την τελευταία στιγμή άλλαξε. Ίσως δεν μάθουμε ποτέ από ποιον όχι ότι έχει και ιδιαίτερη σημασία ποια. Απλά για να ξέρουμε αν θα δίνουμε στο μέλλον βαρύτητα σε κάθε είδους δεσμεύσεις της Κυβέρνησης ή όχι.

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image