ΣτΠ: Η καταβολή δημοτικών τελών και φόρων βαρύνει τον μισθωτή-καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύματος.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

Κύκλος Σχέσεων Κράτους – Πολίτη

26/03/2015

Περιγραφή

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου, ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού απάλλαξε τον ιδιοκτήτη μισθωμένου ακινήτου από την υποχρέωση να καταβάλει δημοτικούς φόρους και τέλη που δεν είχε καταβάλει ο μισθωτής του ακινήτου και καταναλωτής της ΔΕΗ.

Έγγραφο ΣτΠ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

Κύκλος Σχέσεων Κράτους – Πολίτη

Σύνοψη διαμεσολάβησης

Η καταβολή δημοτικών τελών και φόρων βαρύνει τον μισθωτή-καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύματος

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαίρη Κοτρωνιά Ειδικός επιστήμονας: Μαρία Καραγεώργου

Μάρτιος 2015

Ιδιοκτήτης μισθωμένου ακινήτου διαμαρτυρήθηκε στο Συνήγορο του Πολίτη

γιατί ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού τον κάλεσε να καταβάλει δημοτικά τέλη, δημοτικούς φόρους που δεν είχε καταβάλει ο μισθωτής του ακινήτου και καταναλωτής της ΔΕΗ.

Ο Συνήγορος με έγγραφό του προς το δήμο επισήμανε ότι, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και νομολογία, υπόχρεος για την καταβολή των δημοτικών τελών και φόρων, που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, είναι κατ’ αρχήν ο μισθωτής-καταναλωτής του ηλεκτρικού ρεύματος. Η δυνατότητα επιδίωξης της πληρωμής τυχόν οφειλών από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου υπάρχει επιπρόσθετα μόνο σε περίπτωση που αποδεδειγμένα η είσπραξη από τον μισθωτή-καταναλωτή είναι δυσχερής.

Ο δήμος ανταποκρίθηκε θετικά στην παρέμβαση της Αρχής, απάλλαξε τον ιδιοκτήτη από την υποχρέωση και στη συνέχεια στράφηκε κατά του μισθωτή για τη εξόφληση της οφειλής.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο: Τμήμα Επικοινωνίας Παραγυιός Πέτρος τηλ. 2131306625 Παπαγεωργοπούλου Δημητρία τηλ. 2131306604

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image