Συμψηφισμός οφειλών μεταξύ ιδιωτών και Δημοσίου στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο-22.2.2011

Τον συμψηφισμό οφειλών μεταξύ ιδιωτών και Δημοσίου προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.
Η κυβέρνηση ανταποκρινόμενη στα αιτήματα των παραγωγικών τάξεων συμπεριέλαβε στο νομοσχέδιο διατάξεις που διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα μέσω της δυνατότητας τμηματικής καταβολή του ΦΠΑ και την διοικητική επίλυση των διαφορών.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο οποιαδήποτε βεβαιωμένη και εκκαθαρισμένη χρηματική απαίτηση του οφειλέτη κατά του Δημοσίου θα μπορεί να συμψηφίζεται υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεικνύεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή δημόσιο έγγραφο.
Παράλληλα, το νοµοσχέδιο διευκολύνει το Δημόσιο να εξοφλεί τις υποχρεώσεις του πληρώνοντας µε ομόλογα. Με τον συμψηφισμό εκτιµάται ότι πολλές επιχειρήσεις θα ανακουφιστούν, καθώς θα απαλλαγούν από οφειλές τους προς το Δημόσιο και θα μπορέσουν να πάρουν φορολογική ενημερότητα. Επίσης, ο συμψηφισμός αφορά µόνο τον στενό δημόσιο τομέα.
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του νομοσχεδίου ορίζεται ότι «βέβαιη και εκκαθαρισμένη χρηματική απαίτηση του οφειλέτη κατά του Δημοσίου, η οποία αποδεικνύεται µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή δημόσιο έγγραφο, συμψηφίζεται µε βεβαιωμένα χρέη αυτού προς το Δημόσιο».

Ειδικότερα μπορούν να συμψηφιστούν απαιτήσεις που αφορούν επιστροφές ή οφειλές ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος, επιδοτήσεις του ΠΔΕ, γεωργικές επιδοτήσεις, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο, αγορές υλικών, αναλώσιμων και προμηθειών του Δημοσίου.
Ο συμψηφισμός προτείνεται με δήλωση του οφειλέτη που υποβάλλεται στη ΔΟΥ, ενώ μπορεί να ενεργείται και αυτεπάγγελτα, με πράξη του προϊσταμένου της ίδιας υπηρεσίας, εφόσον από τα υπάρχοντα στοιχεία αποδεικνύεται η απαίτηση του οφειλέτη.
Την ίδια στιγμή, σε τρεις δόσεις θα μπορούν στο εξής να πληρώνουν τον ΦΠΑ οι φορολογούμενοι. Συγκεκριμένα, κατά την παραλαβή των εμπρόθεσμων περιοδικών δηλώσεων θα καταβάλλεται το 40% του οφειλόμενου ποσού και το υπόλοιπο 60% προσαυξημένο κατά 2% θα καταβάλλεται σε δυο ισόποσες μηνιαίες δόσεις, µε ελάχιστη δόση τα 300 ευρώ.

22/2/2010
Πηγή: www.in.gr

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image