Τεχνική βοήθεια από τον Ο.Ο.Σ.Α. για την οικονομική ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας

Την αναμόρφωση των συντελεστών του ΦΠΑ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η συμφωνία συνεργασίας που συνήψε η ελληνική κυβέρνηση με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Ο διεθνής οργανισμός θα παράσχει βοήθεια έτσι ώστε οι συντελεστές του ΦΠΑ να είναι πιο δίκαιοι και η είσπραξη των εσόδων από ΦΠΑ πιο αποτελεσματική. Συνολικά η συμφωνία που υπεγράφη στο Παρίσι ανάμεσα στον γενικό γραμματέα του ΟΟΣΑ Ανχελ Γκουρία και τον Ελληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα περιλαμβάνει τη συνεργασία των δύο πλευρών σε έξι τομείς. Ο ΟΟΣΑ θα συνδράμει την ελληνική κυβέρνηση να αναπτύξει λεπτομερώς το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και μεσοπρόθεσμα θα τη βοηθήσει στην εφαρμογή των σχετικών πολιτικών. Επικεφαλής της ειδικής ομάδας που συστήνεται για τον σκοπό αυτό θα είναι από την ελληνική πλευρά ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Ευκλ. Τσακαλώτος και από την πλευρά του ΟΟΣΑ η κ. Γκαμπριέλα Ράμος.

Οι έξι τομείς στους οποίους θα υπάρξει συνεργασία, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΟΟΣΑ, είναι οι ακόλουθοι:

– Ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Ο ΟΟΣΑ μπορεί να βοηθήσει την ελληνική κυβέρνηση να βελτιώσει τις σχετικές πολιτικές και ειδικά να βοηθήσει τους νέους να βρουν δουλειά και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Απαιτούνται μεταρρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες και εφαρμόζουν καλές εργασιακές πρακτικές.

– Μείωση των διοικητικών εμποδίων στο επιχειρείν. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, πρέπει να προωθηθεί η απλοποίηση των διαδικασιών μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

– Δημοσιονομική διαχείριση.

– Ενστάλαξη κουλτούρας διαφάνειας και ακεραιότητας. Ο ΟΟΣΑ μπορεί να παράσχει τεχνική βοήθεια έτσι ώστε το Εθνικό Σχέδιο Κατά της Διαφθοράς να γίνει πλήρως λειτουργικό.

– Ενίσχυση του φορολογικού συστήματος. Πέρα από το ζήτημα του ΦΠΑ, ο ΟΟΣΑ στην ανακοίνωσή του κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής. Οπως επισημαίνει, πάνω από 90 χώρες και δικαστικές αρχές έχουν δημοσίως δεσμευθεί για την εφαρμογή του νέου παγκόσμιου προτύπου που αφορά την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών. Η γρήγορη εφαρμογή του προτύπου αυτού και στην Ελλάδα θα συμβάλει στον εντοπισμό εκείνων που έχουν δημιουργήσει υπεράκτιες εταιρείες για να φοροαποφεύγουν. Ο ΟΟΣΑ τονίζει ακόμη ότι στις χώρες που εφαρμόστηκε η εθελοντική νομιμοποίηση αδήλωτων εμβασμάτων στο εξωτερικό τα πρόσθετα φορολογικά έσοδα για τα κράτη από το 2009 ανέρχονται σε πάνω από 38 δισ. ευρώ.

– Καταπολέμηση των ολιγοπωλίων και των καρτέλ μέσω της ενίσχυσης του ανταγωνισμού και των μεταρρυθμίσεων σε αγορές προϊόντων. Βασική πολιτική προς αυτή την κατεύθυνση θεωρείται η καταπολέμηση της νόθευσης των διαγωνισμών στις δημόσιες συμβάσεις.

Πηγή: Καθημερινή

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image