Την επιστροφή του τέλους επιτηδεύματος σε χιλιάδες επαγγελματίες δρομολογεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η επιστροφή του τέλους επιτηδεύματος αφορά σε επιτηδευματίες, φυσικά πρόσωπα, τα οποία, όχι μόνο θα πάρουν πίσω το τέλος που κατέβαλαν παράτυπα στα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν θα το πληρώσουν ούτε φέτος, για τα εισοδήματα του 2018.

Ειδικότερα η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι εξέδωσε εγκύκλιο (που δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα) η οποία προβλέπει ότι σε συμμόρφωση με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (απόφαση ΣτΕ 89/2019, πιλοτική δίκη), με την οποία δίνονται οδηγίες σχετικά με την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, στην περίπτωση που φυσικό πρόσωπο που ασκούσε επιχειρηματική δραστηριότητα είχε κατά το παρελθόν προβεί στην έναρξη και άλλου επαγγέλματος, διαφορετικού από αυτό που ασκεί σήμερα και στη συνέχεια το διέκοψε χωρίς να συμπληρώσει, συνολικά, πέντε έτη άσκησής του.

Η ΑΑΔΕ τονίζει, σε εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ, ότι σε περίπτωση διακοπής και εκ νέου έναρξης εργασιών στο ίδιο ή συναφές αντικείμενο δραστηριότητας, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος διακοπής, για τη συμπλήρωση της πενταετίας.
Επομένως, τέλος επιτηδεύματος δεν επιβάλλεται σε περίπτωση διακοπής και έναρξης εργασιών σε αντικείμενο άλλο από το αρχικό (δηλαδή με διαφορετικό τετραψήφιο ΚΑΔ), για μια πενταετία από τη νέα έναρξη εργασιών, και τούτο ανεξαρτήτως εάν ο φορολογούμενος έχει συμπληρώσει πέντε έτη άσκησης της προηγούμενης δραστηριότητας.

Η επιστροφή

Ωστόσο η εγκύκλιος καθορίζει και τη διαδικασία επιστροφής του τέλους, για όσους επαγγελματίες εμπίπτουν την κατηγορία αυτή και άρα δεν όφειλαν να καταβάλλουν τέλος επιτηδεύματος τα προηγούμενα χρόνια.

Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι, για την επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών τέλους επιτηδεύματος, λόγω των νέων δεδομένων, θα υποβάλλουν έγγραφο αίτημα στις Δ.Ο.Υ. και θα εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό σημείωμα, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, εφόσον η αξίωση επιστροφής δεν έχει παραγραφεί.

Ειδικά, για την επιστροφή του τέλους επιτηδεύματος από το 2015 και μετά, οι φορολογούμενοι θα μπορούν μέσα σε δύο μήνες από την έκδοση της Εγκυκλίου να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τροποποιητική δήλωση χωρίς να τους επιβληθούν κυρώσεις.

Δηλαδή, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση για τα έτη 2015, 2016 και 2017, προκειμένου να τους επιστραφεί το τέλος επιτηδεύματος, ενώ φυσικά δεν θα τους επιβληθεί το τέλος ούτε για τη χρήση 2018, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει πενταετία, από την έναρξη της δραστηριότητάς τους.

Παράδειγμα

Φορολογούμενος που ασκούσε μια δραστηριότητα π.χ. σύμβουλος επιχειρήσεων και είχε την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για μια πενταετία και στη συνέχεια πλήρωνε το τέλος επιτηδεύματος ή διέκοψε τη δραστηριότητά του. Κατόπιν διακόπτει τη δραστηριότητά του.

Στη συνέχεια αλλάζει επαγγελματική δραστηριότητα, με διαφορετικό Κωδικό Αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) και προβαίνει σε νέα έναρξη εργασιών στην εφορία.

Μέχρι τώρα, υποχρεούταν κανονικά στην πληρωμή τέλους επιτηδεύματος, καθώς η νέα έναρξη εργασιών, δεν θεωρούνταν «νέα» από την εφορία, επειδή είχε ήδη κάνει άλλη έναρξη και στο παρελθόν.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε, μετά από προσφυγή δικηγόρου, ότι ο επαγγελματίας που κάνει έναρξη εργασιών δικαιούται την απαλλαγή για μια πενταετία, από το τέλος επιτηδεύματος και τη δεύτερη φορά, εφόσον πρόκειται για διαφορετική επαγγελματική δραστηριότητα, σε σχέση με την πρώτη που ασκούσε.

Την απόφαση του ΣτΕ την προκάλεσε ένας δικηγόρος, ο οποίος προέβη το 2015 σε έναρξη εργασιών με αντικείμενο τη δικηγορία – παροχή νομικών συμβουλών, ενώ παλαιότερα (το 2007) είχε προβεί επίσης σε έναρξη εργασιών ως ελεύθερος επαγγελματίας, με διαφορετικό αντικείμενο όμως (την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών) για έξι περίπου μήνες. Κατά τα δύο πρώτα έτη άσκησης του επαγγέλματος του δικηγόρου (2015 και 2016), του επιβλήθηκε τέλος επιτηδεύματος, καθώς η φορολογική διοίκηση ακολούθησε τις οδηγίες της εγκυκλίου 1223/2011.

Προσέφυγε στη δικαιοσύνη όπου και δικαιώθηκε και αναμένεται τώρα η αντίδραση της ΑΑΔΕ, η οποία υποχρεούται να ενσωματώσει στη φορολογική νομοθεσία τη σχετική απόφαση.

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image