Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α..

Αρ. Πρωτ. : ΔΔΘΤΟΚ 5010062 ΕΞ 2015/08.05.2015
Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α..

Πρωτότυπο έγγραφο

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image