Τι θα πληρώσουν για τα κέρδη του 2016 (στο 2017) οι ατομικές επιχειρήσεις (πλην Αγροτών)

Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017

Τσουχτερή η αύξηση της προκαταβολής φόρου από το 75% στο 100%

Του Γιώργου Παλαιτσάκη

gpal@naftemporiki.gr

Μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων κατά 200 έως και 764 ευρώ τον χρόνο για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες με ετήσια εισοδήματα μέχρι 32.000 ευρώ φέρνουν οι αλλαγές στις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που νομοθετήθηκαν τον Μάιο του 2016 με τον ν. 4387/2016 και τίθενται σε ισχύ από φέτος.

Ωστόσο, η αύξηση του συντελεστή προκαταβολής φόρου εισοδήματος από το 75% στο 100% αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τις φοροελαφρύνσεις αυτές. Για όσους δηλώνουν εισοδήματα πάνω από 32.000 ευρώ οι επιβαρύνσεις θα είναι σημαντικά αυξημένες, τόσο εξαιτίας της αύξησης των συντελεστών υπολογισμού του φόρου εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης όσο και λόγω της αύξησης του συντελεστή υπολογισμού της προκαταβολής φόρου.

Με τις διατάξεις που εφαρμόζονταν μέχρι πέρυσι για τους φορολογούμενους με εισοδήματα από ατομικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα, προβλεπόταν η επιβολή φόρου 26% από το πρώτο ευρώ του ετήσιου καθαρού φορολογητέου εισοδήματος και μέχρι το επίπεδο των 50.000 ευρώ. Για όσους δηλώνουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 50.000 ευρώ προβλεπόταν η επιβολή φόρου 26% μέχρι το επίπεδο των 50.000 ευρώ και 33% πάνω από το επίπεδο των 50.000 ευρώ.

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4387/2016 τίθεται σε ισχύ από φέτος μια νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος με την οποία ο συντελεστής φόρου μειώνεται από 26% σε 22% για ετήσια εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. Για ποσά ετήσιου εισοδήματος πάνω από 20.000 ευρώ το τμήμα του εισοδήματος από τα 20.001 έως τα 30.000 ευρώ θα φορολογείται πλέον με συντελεστή αυξημένο από το 26% στο 29%, το τμήμα του εισοδήματος από τα 30.001 έως τα 40.000 ευρώ θα φορολογείται με συντελεστή αυξημένο από το 26% στο 37%, το τμήμα του εισοδήματος από τα 40.001 έως τα 50.000 ευρώ θα φορολογείται με συντελεστή αυξημένο από το 26% στο 45% και το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 50.000 ευρώ θα φορολογείται με συντελεστή αυξημένο από το 33% στο 45%.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4387/2016, από φέτος τίθεται σε ισχύ και μια νέα κλίμακα υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Με την ισχύουσα μέχρι πέρυσι κλίμακα, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβαλλόταν σε όλο το ετήσιο εισόδημα με έναν συντελεστή που διαμορφωνόταν ως εξής:

* 0,7% για ετήσια εισοδήματα από 12.001 έως 20.000 ευρώ

* 1,4% για ετήσια εισοδήματα από 20.001 έως 30.000 ευρώ

* 2% για ετήσια εισοδήματα από 30.001 έως 50.000 ευρώ

* 4% για ετήσια εισοδήματα από 50.001 έως 100.000 ευρώ

* 6% για ετήσια εισοδήματα από 100.001 έως 500.000 ευρώ

* 8% για ετήσια εισοδήματα από 500.001 ευρώ και άνω.

Με τη νέα κλίμακα ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, που προβλέπει ο ν. 4387/2016, ισχύουν πλέον συντελεστές που επιβάλλονται κλιμακωτά ως εξής:

* 2,2% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 20.000 ευρώ,

* 5% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 20.001 ως 30.000 ευρώ,

* 6,5% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 30.001 ως 40.000 ευρώ,

* 7,5% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 40.001 ως και 65.000 ευρώ,

* 9% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 65.001 ως και 220.000 ευρώ και

* 10% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 220.001 ευρώ και πάνω.

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής των παραπάνω αλλαγών στη φορολόγηση των εισοδημάτων των ατομικών επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών θα είναι τα εξής:

* Μειώσεις ετήσιων φορολογικών επιβαρύνσεων κατά 200 έως και 400 ευρώ για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ.

* Μειώσεις ετήσιων φορολογικών επιβαρύνσεων κατά 114 έως και 764 ευρώ για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από 10.001 έως 32.000 ευρώ.

* Αυξήσεις ετήσιων επιβαρύνσεων κατά 41 έως και 8.851 ευρώ για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 32.000 και μέχρι 100.000 ευρώ.

Πάντως, ένα σημαντικό μέρος των φοροελαφρύνσεων οι οποίες θα προκύψουν για όσους δηλώνουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 32.000 ευρώ (εξαιτίας της εφαρμογής των νέων κλιμάκων υπολογισμού του φόρου εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης) θα «απορροφηθεί» από τις πρόσθετες επιβαρύνσεις που θα προκαλέσει ο υπολογισμός της προκαταβολής φόρου εισοδήματος με συντελεστή αυξημένο από το 75% στο 100% του κύριου φόρου εισοδήματος. Τα ποσοστά κατά τα οποία θα περιοριστούν οι ετήσιες φοροελαφρύνσεις εξαιτίας της αύξησης της προκαταβολής φόρου θα υπερβούν το 50% και θα φθάσουν και μέχρι το 75%.

Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image