Τι θα προβλέπει το Σχέδιο Νόμου για δόσεις και οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

Το σχέδιο «Καινούρια αρχή» για να κλείσει η «μαύρη τρύπα» του προϋπολογισμού
Ρύθμιση του συνόλου των απλήρωτων φόρων και των εισφορών στα Ταμεία σε 36 δόσεις προτείνουν οι ειδικοί της ΕΕ, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ
Με μια απλή, λιτή πρόταση για τη ρύθμιση του συνόλου των απλήρωτων φόρων και των εισφορών στα Ταμεία σε 36 δόσεις και ετήσια επιβάρυνση γύρω στο 7% οι εκπρόσωποι της τρόικας Mark Flanagan, Gabriel Giudice και η κυρία Iva Petrova θέλουν να αντιμετωπίσουν τη «μαύρη τρύπα» στα έσοδα.
Η πρότασή τους που αποκαλύπτει σήμερα «Το Βήμα» μιλάει για μια «Καινούργια αρχή» και προβλέπει τα εξής:  
Ειδικός διακανονισμός
1. Απαραίτητη προϋπόθεση ο οφειλέτης να έχει καταβάλει όλα τα οφειλόμενα από την 1.1.2013 και μετά.
2. Οι οφειλέτες με οφειλές ως 100.000 ευρώ απαιτείται να υποβάλουν στις Δημόσιες Αρχές (εφορίες και υπηρεσίες των ασφαλιστικών ταμείων) όλα τα στοιχεία τα οποία θα επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα της τήρησης των όρων της ρύθμισης.
3. Για οφειλέτες με οφειλές πάνω από 100.001 ευρώ το σύνολο των υποβληθέντων στοιχείων αξιολογούνται και βαθμολογούνται από αξιόπιστο πιστοποιημένο τρίτο φορέα, με επιβάρυνση του οφειλέτη.
Ειδικά για τα Ταμεία μετά τη δημιουργία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), το οποίο θα λειτουργεί από 1.7.2013, η υποβολή των στοιχείων, η αξιολόγηση των οφειλών, η εφαρμογή των αναγκαστικών μέτρων, η σύμπραξη με τον τρίτο φορέα αξιολόγησης θα διενεργούνται μέσω αυτού. Από τον ίδιο φορέα διενεργούνται και τηλεφωνικές ενημερώσεις υπενθύμισης προς τους οφειλέτες για τη συνεπή και εμπρόθεσμη τήρηση των όρων της ρύθμισης των οφειλών τους.
Για οφειλές άνω των 250.000 ευρώ είναι υποχρεωτικό ο οφειλέτης να προσκομίσει εγγυήσεις ή άλλες διασφαλίσεις.
Τα αναγκαστικά μέτρα συνεχίζονται μέχρι την καταβολή της πρώτης δόσης. Η κατάσχεση εις χείρας τρίτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς και «ισοδύναμα μετρητών» δεν αίρεται ως συνέπεια του διακανονισμού.
4. Για οφειλέτες οι οποίοι πρόκειται να λάβουν ποσά από το Δημόσιο (επιστροφή φόρου, ποσά προμηθειών κ.λπ.) πρώτα παρακρατούνται τα αντίστοιχα ποσά των δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία και μετά αποδίδονται χρηματικά ποσά σε αυτούς.
5. Οι μηνιαίες δόσεις ρύθμισης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 36 για οφειλέτες που υπάγονται τον Ιούνιο του 2013, 35 για οφειλέτες που υπάγονται τον Ιούλιο του 2013 και 34 για οφειλέτες που υπάγονται τον Αύγουστο του 2013 κ.ο.κ. Η ύστατη ευκαιρία υπαγωγής στον διακανονισμό «Καινούργιας αρχής» είναι ο Μάιος του 2015.
6. Το σύνολο των ποινών (προσαυξήσεων) δεν διαγράφεται αλλά για οφειλέτες που εξοφλούν στο ακέραιο την οφειλή τους στη διάρκεια της ρύθμισης, οι προσαυξήσεις αντικαθίστανται από χρέωση τόκου που υπολογίζεται με ετήσιο επιτόκιο 7% από τον μήνα που καθίσταται ληξιπρόθεσμη η οφειλή. Το ακριβές επιτόκιο θα καθοριστεί αργότερα.
Ο οφειλέτης πρέπει να συμφωνήσει να γίνεται άμεση χρέωση του τραπεζικού του λογαριασμού για την εξόφληση των μηνιαίων δόσεων.
7. Για όλη τη χρονική διάρκεια της ρύθμισης τα οφειλόμενα ποσά αυξάνονται με ετήσιο επιτόκιο ίσο με τρέχον επιτόκιο δανεισμού καθοριζόμενο από την αγορά προσαυξημένο κατά ένα μικρό ποσοστό.
8. Οφειλέτες που ενέχονται σε υποθέσεις απάτης ή ευρίσκονται σε διαδικασία πτώχευσης δεν υπάγονται στη ρύθμιση.
9. Οφειλέτες που εκπίπτουν της ρύθμισης δεν μπορούν να διακανονίσουν εκ νέου την οφειλή τους ή να επανενταχθούν στην «Καινούρια αρχή».
10. Ο κατάλογος των οφειλετών δημοσιοποιείται στις ιστοσελίδες των Ταμείων και του υπουργείου Εργασίας.
Πάγια ρύθμιση καταβολής οφειλών
  • Οι μηνιαίες δόσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 12.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση η αδυναμία προκαταβολής εξόφλησης της οφειλής στο ακέραιο και η βιωσιμότητα του διακανονισμού.
  • Για οφειλές άνω των 100.000 ευρώ η βιωσιμότητα της ρύθμισης αξιολογείται από ανεξάρτητο τρίτο φορέα με επιβάρυνση του οφειλέτη.
  • Πρέπει να έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις για τα τελευταία 5 χρόνια.
  • Ο οφειλέτης πρέπει να προσκομίσει λεπτομερείς επαληθευμένες πληροφορίες για τα περιουσιακά του στοιχεία. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία δεσμεύονται.
  • Απαιτούνται διασφαλίσεις για οφειλές άνω των 100.000 ευρώ.
  • Τα αναγκαστικά μέτρα συνεχίζονται μέχρι την καταβολή της πρώτης δόσης.
  • Η κατάσχεση εις χείρας τρίτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς και «ισοδύναμα μετρητών» δεν αίρεται.
  • Ο οφειλέτης πρέπει να συμφωνήσει να γίνεται άμεση χρέωση του τραπεζικού του λογαριασμού για την εξόφληση των μηνιαίων δόσεων. Οφειλέτες που ενέχονται σε υποθέσεις απάτης ή ευρίσκονται σε διαδικασία πτώχευσης δεν υπάγονται στη ρύθμιση.
TO BHMA

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image