Τι κερδίζει η επιχείρηση και ο εργαζόμενος με την μείωση των εισφορών ΙΚΑ από τις αποδοχές Ιουλίου 2014 και μετά

Με διάταξη του νόμου 4254/2014 (άρθρο πρώτο, υποπαρ. ΙΑ.3, περ. 1Α), μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές από την 1/7/2014. Στην πραγματικότητα καταργούνται συνεισπραττόμενα ποσά από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μέσω της μηνιαίας καταβολής των εισφορών, όπως αυτές προκύπτουν κατά την υποβολή της ΑΠΔ.

Όπως  διαπιστώνουμε, οι καταργούμενες εισφορές επηρεάζουν τα έσοδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μόνο σε ένα σημείο, το οποίο αφορά  στην εισφορά του κλάδου παροχών ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα  (εργοδοτική εισφορά), η οποία καθορίζεται σε ποσοστό 0,25%, από 0,80% (που θα είναι μέχρι 30/6/2014). Συνεπώς, από 1/7/2014 και εφεξής, το ποσοστό της εισφοράς που καταβάλει ο εργοδότης υπέρ του κλάδου παροχών ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα μειώνεται από 0,80% σε 0,25%.

Περαιτέρω, έχουμε κατάργηση διατάξεων του Ν.Δ. 3868/1958 που αφορούν τόσο σε εισφορές, όσο και σε αντίστοιχες παροχές. Συγκεκριμένα, καταργείται η εργοδοτική εισφορά 1% και η εργατική εισφορά 1%, ποσά που  εισπράττονταν υπέρ του ΔΛΟΕΜ (Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών), ενώ καταργείται και η καταβολή του αντίστοιχου επιδόματος προς ομάδες εργαζομένων. Ειδικά για το έτος 2014, θα καταβληθεί το ήμισυ του προβλεπόμενου, από το Ν.Δ. 3868/1958, ποσού οικογενειακών επιδομάτων (Α’ εξάμηνο 2014 και για τελευταία φορά).

Παράλληλα, καταργείται η εργοδοτική εισφορά 1% για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών (Ν 2054/1952).

Τέλος, έχουμε μειώσεις στα ποσοστά εισφορών που αφορούν τον νέο Ενιαίο Λογαριασμό για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ), ο οποίος προέκυψε από την ενοποίηση του ΛΑΕΚ με τους λοιπούς λογαριασμούς επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, καθώς και ανεργίας (Ν. 4144/2013). Συγκεκριμένα το συνολικό ποσοστό 0,81%, μειώνεται σε 0,46% (μείωση: 0,35%), ως εξής: Μείωση κατά 0,21% από 0,45 (ΛΑΕΚ), άρα διαμόρφωση σε: 0,24% (εργοδοτική εισφορά) και μείωση 0,14% από 0,26% (ΕΚΛΑ), άρα διαμόρφωση σε: 0,12% (εργοδοτική εισφορά). Παραμένει η εργατική εισφορά (ΕΚΛΑ) 0,10%.

Συνεπώς, έχουμε:

Μειώσεις εργοδοτικής εισφοράς: 0,55% + 1,00% + 1,00% + 0,35% = 2,90%

Μειώσεις εργατικής εισφοράς:……………………………….……………1,00%

Συνολικές μειώσεις εισφορών και  συνεισπραττόμενων……………3,90%

                                                                                Εργαζόμενος   Εργοδότης   Σύνολο

Τα ΜΙΚΤΑ (χωρίς το ΕΤΕΑΜ) διαμορφώνονται:      12,50%         21,56%     34,06                                                                                                                                        (από 37,96%)

Τα ΜΙΚΤΑ-ΕΤΕΑΜ διαμορφώνονται:                       15,50%         24,56%     40,06%

(εδώ ανήκουν οι περισσότεροι εργαζόμενοι)                                                (από 43,96%)

Με επαγγελματικό κίνδυνο έχουμε επί πλέον μία ποσοστιαία μονάδα (1%), για τον εργοδότη.

Ανάλογες μειώσεις θα έχουμε σε ΒΑΡΕΑ, ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ κ.λπ.

Αν εξετάσουμε ένα παράδειγμα θα δούμε ότι το τελικό ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟ όφελος διαμορφώνεται

(α) για τον ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ σε 1,1976% που μεταφράζεται σε αύξηση των καθαρών αποδοχών του και

(β) για την επιχείρηση σε 2,2752% (ΜΕΙΩΣΗ του συνολικού μηνιαίου κόστους που είναι μικτές αποδοχές+εργοδοτικές εισφορές)

Ας ελπίσουμε ότι οι μεταβολές αυτές θα επιδράσουν θετικά και θα έχουμε  (μικρή, έστω) αύξηση της απασχόλησης.

Στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν και από το site epixeirisi.gr 

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image