Τι λέει η Κυβέρνηση (δια του Πρωθυπουργού) ότι αποδεχόμαστε ως ΜΝΗΜΟΝΙΟ Ν.3

Αθήνα, 30 Ιουνίου του 2015
Προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ο κ Ζαν Κλοντ Γιούνκερ
Προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Ο κ Mario Draghi
Για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΝΤ
Κα Christine Lagarde

Αγαπητέ Διευθύνων Σύμβουλος, αγαπητέ Προέδρων,

Σας γράφω για να σας ενημερώσω σχετικά με τη θέση της Ελληνικής Δημοκρατίας προς τον κατάλογο των προγενέστερων ενεργειών της συμφωνίας επίπεδο του προσωπικού, όπως δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 28 Ιουνίου 2015.

Η Ελληνική Δημοκρατία είναι έτοιμη να αποδεχθεί την παρούσα συμφωνία σε υπηρεσιακό επίπεδο με την επιφύλαξη της ακόλουθες τροποποιήσεις, προσθήκες ή διευκρινίσεις, ως μέρος της παράτασης του προγράμματος που λήγει ΕΤΧΣ και του ΕΜΣ νέα συμφωνία δανείου για το οποίο η αίτηση υποβλήθηκε σήμερα, την 30η Ιουνίου 2015. Τρίτη

Όπως θα παρατηρήσετε, οι τροπολογίες μας είναι συγκεκριμένες και σέβονται πλήρως το ευρωστία και αξιοπιστία του σχεδιασμού του συνολικού προγράμματος.

Μεταρρύθμιση

1. ΦΠΑ:
Διατηρήστε την έκπτωση 30% στα νησιά, που θα εφαρμοστεί στις νέες τιμές.

2. Δημοσιονομική διαρθρωτικά μέτρα:
Βαθμιαία αύξηση της προκαταβολής του φόρου ατομικού εισοδήματος των επιχειρήσεων στο 100 τοις εκατό και τη σταδιακή κατάργηση της προνομιακής φορολογικής μεταχείρισης για τους γεωργούς (συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων για τους φόρους κατανάλωσης στο πετρέλαιο ντίζελ) έως το τέλος του 2017.
Μειώστε το ανώτατο όριο δαπανών για στρατιωτικές δαπάνες κατά € 200 εκατομμύρια το 2016 και € 400 εκατομμύρια το 2017 μέσω στοχευμένων σύνολο ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του αριθμού του προσωπικού και την προμήθεια.

3. Συντάξεις:
Η μεταρρύθμιση του 2010 θα εφαρμοστεί πλήρως, αλλά το 2012 μεταρρύθμισης (παράγοντα βιωσιμότητας) θα πρέπει να αναβληθεί έως ότου η νέα νομοθετική μεταρρύθμιση υλοποιείται τον Οκτώβριο του 2015.
ΕΚΑΣ θα καταργηθεί σταδιακά μέχρι το τέλος του 2019, αλλά χωρίς οποιαδήποτε άμεση δράση για το 20% των δικαιούχων.
Όλες οι ενοχλήσεις τέλη θα καταργηθούν σταδιακά μέχρι το τέλος του 2017, αρχής γενομένης από 31ης Οκτωβρίου 2015.

4. Οι αγορές εργασίας:
Το νέο πλαίσιο θα νομοθετηθεί μέσα στο φθινόπωρο του 2015.

5. αγορές προϊόντων:
Αμέσως εφαρμόσει συγκεκριμένες συστάσεις από την εργαλειοθήκη 1 (ενοίκια τουριστών ΟΟΣΑ,
τουριστικά λεωφορεία, οι άδειες φορτηγών, κώδικα συμπεριφοράς για τα παραδοσιακά τρόφιμα και Ευρωκώδικες για οικοδομικά υλικά), εργαλειοθήκη 2 (ποτά και τα προϊόντα πετρελαίου), και να ανοίξει η κλειστή
επαγγέλματα των συμβολαιογράφων, αναλογιστές, και δικαστικούς επιμελητές, την απελευθέρωση της αγοράς για γυμναστήρια και εξαλείψει σημαντικό τμήμα των οχλήσεων χρεώσεις.

Επιπλέον, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, να εφαρμοστεί ένα φιλόδοξο μεταρρυθμιστικό πακέτο
συμπεριλαμβανομένων:
– Δημιουργία One-Stop-Shop (OSS) υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις (ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών, καθώς και έναν ολοκληρωμένο χάρτη πορείας που έχουν ήδη προετοιμαστεί και να ολοκληρωθεί σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ)
–  Διεξαγωγή αμέσως μια συνολική αξιολόγηση του ανταγωνισμού σε συγκεκριμένους τομείς χαρακτηρίζονται από ολιγοπωλιακές πρακτικές (π.χ. κατασκευές, χονδρικό εμπόριο, γεωργικά προϊόντα, τα μέσα ενημέρωσης, κ.λπ.) και να υιοθετήσει τις συστάσεις αναλόγως (Οδικός χάρτης και τα χρονοδιαγράμματα που έχουν ήδη προετοιμαστεί από τον ΟΟΣΑ)
–  Να υλοποιήσει άμεσα μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την καταπολέμηση διεφθαρμένη επιχείρηση
πρακτικές, για παράδειγμα στον τομέα των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (οδικό χάρτη και χρονοδιάγραμμα που έχουν ήδη προετοιμαστεί από τον ΟΟΣΑ).
– ΑΔΜΗΕ θα χωριστεί από τη ΔΕΗ σε χωριστή νομική οντότητα υπό κρατικό πλειοψηφία κυριότητα.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υποστήριξή σας. Ανυπομονώ να ακούσω νέα σου.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Κοιν: – Ο κ Jeroen Dijsselbloem, πρόεδρος του Συμβουλίου των Διοικητών της ΕΜΣ και
Πρόεδρος του Eurogroup
– Ο κ Klaus Regling Π, Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΜΣ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image