Τρόποι πληρωμής νέων χρεών για να μην χαθούν οι 100 δόσεις.

Δευτέρα 30 Μαΐου 2016

Πώς δεν θα χαθεί η ρύθμιση των 100 δόσεων

Του Γιώργου Κούρου

Σε 12 μηνιαίες δόσεις θα πρέπει να ρυθμίζουν νέες οφειλές τους στις αρμόδιες ΔΟΥ οι υπόχρεοι οι οποίοι έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων, προκειμένου να μην εκπέσουν των ευνοϊκών διατάξεών της.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι οι εν λόγω φορολογούμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν στη ρύθμιση των νέων χρεών τους στην αρμόδια ΔΟΥ, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση πριν αυτά καταστούν ληξιπρόθεσμα.

Στην περίπτωση φυσικά αυτή, που δεν υπαχθούν στην «πάγια» ρύθμιση των 12 δόσεων και το χρέος τους καταστεί ληξιπρόθεσμο, τότε θα έχουν περιθώριο 30 ημερών για να το εξοφλήσουν ούτως ώστε να μη χάσουν τη «μεγάλη» ρύθμιση των 100 δόσεων.

Επισημαίνεται δε ότι με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, από την 1η Ιουλίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2016 το εν λόγω χρονικό περιθώριο εξόφλησης των νέων μη ρυθμισμένων οφειλών μειώνεται από τις 30 στις 15 ημέρες.

Αυτά γνωστοποιήθηκαν αρμοδίως με ειδική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ( Δ.ΕΙΣΠΡ. Α1073494ΕΞ/ 11.5.2016), με την οποία δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει περί ρυθμίσεων των βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση.

Ειδικότερα, με βάση τις συγκεκριμένες διευκρινίσεις, οι υπόχρεοι που έχουν εντάξει παλαιές οφειλές τους στη ρύθμιση του ν. 4321/2015, των 100 δόσεων, για να μην τη χάσουν, θα πρέπει είτε να εξοφλούν εμπρόθεσμα όλες τις νέες οφειλές τους προς το Δημόσιο, είτε να ρυθμίζουν αυτές τις οφειλές με την «πάγια» ρύθμιση των 12 δόσεων του ΚΦΔ προσερχόμενοι αυτοπροσώπως στις αρμόδιες ΔΟΥ πριν από τη λήξη των προθεσμιών καταβολής των νέων οφειλών.

Σε διαφορετική περίπτωση, εάν δηλαδή οι οφειλές καταστούν ληξιπρόθεσμες, τότε θα πρέπει να τις εξοφλήσουν σε 30 ημέρες μέχρι το τέλος Ιουνίου, ενώ από την 1η Ιουλίου το όριο μειώνεται στις 15 ημέρες.

Έτσι, για παράδειγμα, εάν κάποιος φορολογούμενος είχε υπαχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων και λάβει χρεωστικό εκκαθαριστικό ύστερα από την επεξεργασία της φετινής φορολογικής δήλωσης που υπέβαλε, τότε θα πρέπει για να μη χάσει τη ρύθμιση των 100 δόσεων:

α) είτε να εξοφλεί εμπρόθεσμα έως το τέλος των μηνών Ιουλίου, Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου τα ποσά των δόσεων του συμπληρωματικού φόρου που οφείλει,

β) είτε εάν δεν τα εξοφλήσει να φροντίσει να τα πληρώσει έως τις 15 των επομένων μηνών για να μην εκπέσει της «μεγάλης» ρύθμισης.

γ) είτε να προσέλθει στην αρμόδια ΔΟΥ και να υποβάλει σχετική αίτηση προκειμένου να υπαχθεί και στην «πάγια» ρύθμιση των 12 δόσεων.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, όπως αναφέρεται στην εν λόγω εγκύκλιο της ΓΓΔΕ, η ρύθμιση του νόμου 4321/2015 των 100 δόσεων χάνεται εφόσον προκύψουν νέες οφειλές προς το Δημόσιο και δεν εξοφληθούν εντός 30 ημερών από τη λήξη της κανονικής προθεσμίας καταβολής τους, ή εντός 15 ημερών από τη λήξη της κανονικής προθεσμίας καταβολής τους, εάν η προθεσμία αυτή λήγει μετά την 30ή Ιουνίου 2016.

Από την άλλη πλευρά η ρύθμιση των 100 δόσεων δεν χάνεται εάν ο οφειλέτης υπαγάγει τις νέες οφειλές του στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, που προβλέπεται στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, πριν όμως οι οφειλές γίνουν έστω και εν μέρει ληξιπρόθεσμες.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί πάντως ότι δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση των 12 δόσεων του ΚΦΔ δεν παρέχεται στους φορολογούμενους μέσω του συστήματος ΤΑΧΙSnet.

Παροχή διευκρινίσεων

Σε κάθε περίπτωση, όπως υπογραμμίζεται στην εγκύκλιο της ΓΓΔΕ, ο οφειλέτης μπορεί να απευθυνθεί στην Υπηρεσία ο προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής (κατά περίπτωση ΔΟΥ, κ.λπ.) προκειμένου να του παρασχεθούν διευκρινίσεις σχετικά με τα συγκεκριμένα στοιχεία της υπόθεσής του εντός του θεσμικού πλαισίου που ορίζεται από τις ως άνω σχετικές διατάξεις, καθώς και για τις υφιστάμενες δυνατότητες ρύθμισης των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ και ΕΔΩ Αριθ.Πρωτ: ΑΤΚΕ 1078057 ΕΞ 2016/1368/23.05.2016  

Πηγή: http://www.naftemporiki.gr

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image