Υπ. Οικονομίας Αριθ. Πρωτ. : Β1/ οικ. 53121/2701/02.09.2015 Παράταση της προθεσμίας για την υποχρέωση αντικατάστασης ΦΔΧ οχημάτων με φορτηγά νεότερης τεχνολογίας κατόπιν μεταβίβασης.

Υπ. Οικονομίας Αριθ. Πρωτ. : Β1/ οικ. 53121/2701/02.09.2015
Παράταση της προθεσμίας για την υποχρέωση αντικατάστασης ΦΔΧ οχημάτων με φορτηγά νεότερης τεχνολογίας κατόπιν μεταβίβασης.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Τ.Κ. : 16000 ΠΑΠΑΓΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Καραγιάννη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6508464

FAX : 210 6508491

Παπάγου, 02 Σεπτεμβρίου 2015

Αριθ. Πρωτ. : Β1/ οικ. 53121 / 2701

ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας για την υποχρέωση αντικατάστασης ΦΔΧ οχημάτων με φορτηγά νεότερης τεχνολογίας κατόπιν μεταβίβασης.

Με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του Νόμου 3887/10 (ΦΕΚ 174 Α’, 30 Σεπτεμβρίου 2010) όπως ισχύει σήμερα, προβλέπεται η υποχρέωση αντικατάστασης των ΦΔΧ αυτοκινήτων με άλλα τεχνολογίας εκπομπών καυσαερίων EURO IV ή μεταγενέστερης, σε περίπτωση μεταβίβασης τους μετά την παρέλευση πενταετίας από την ισχύ του νόμου, δηλαδή μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική συγκυρία και την οικονομική δυσχέρεια των επαγγελματιών μεταφορέων να αντικαταστήσουν τα φορτηγά τους με άλλα νεότερης τεχνολογίας, η ημερομηνία ισχύος της σχετικής υποχρέωσης αντικατάστασης μετατίθεται για ένα έτος, ενόψει αμέσου νομοθετικής ρυθμίσεως.

Η Γενική Γραμματέας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Θεοπίστη Πέρκα

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image