11.05.2016 Εφαρμογή της υπουργικής απόφασης 19009/321/22.4.2016 (ΦΕΚ B΄ 1287) «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας – Προγράμματα 2016».

Υπ. Εργασίας Aρ. πρωτ: οικ 21179/343/11.05.2016
Εφαρμογή της υπουργικής απόφασης 19009/321/22.4.2016 (ΦΕΚ B΄ 1287) «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας – Προγράμματα 2016».

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA

YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ KOINΩNIKΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓENIKH Δ/NΣH ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Tαχ. Δ/νση: Σταδίου 29

Ταχ. Κώδικας: 101 10 AΘHNA

Fax: 2103214310

Πληροφορίες: Α Αχτύπης – 2131516316 – aaxtypis@ypakp.gr

Μ. Καή – 2131516560 – mkai@ypakp.gr

Ν. Σκουριάς – 2131516613 – nisk@yeka.gr

Σ. Ντούση – 2131516087 – sntoussi@yeka.gr

Η. Γαζής – 2131516084 – igazis@ypakp.gr

Χρ. Δέδε – 2131516038 – xdede@ypakp.gr

Χ ρ . Βασιλειάδης – 2131516354

URL: http://www.ypakp.gr

Αθήνα, 11 – 5 -2016

Aρ. πρωτ: οικ 21179/343

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΡΟΣ:

Ως ο πίνακας διανομής

Θέμα: Εφαρμογή της υπουργικής απόφασης 19009/321/22.4.2016 (ΦΕΚ B΄ 1287) «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας – Προγράμματα 2016» .

Δείτε την απόφαση εδώ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image