Logistics:Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο

Να καταστεί η Ελλάδα το σημαντικότερο κέντρο logistics στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη και να υποστηριχθεί η ανάκαμψη των λοιπών κλάδων της οικονομίας, αποτελούν τους δύο βασικούς στόχους του σχεδίου νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις»,το οποίο παρουσίασαν σήμερα οι υπουργοί Ανάπτυξης και Υποδομών Κ.Χατζηδάκης και Μ. Χρυσοχοϊδης σε συνέντευξη Τύπου.

Το σχέδιο νόμου αποτελεί μέρος της εθνικής στρατηγικής για τα logistics η οποία έχει στόχο να μειώσει το κόστος εφοδιασμού των επιχειρήσεων, με παράλληλη μείωση του κόστους των καταναλωτικών αγαθών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Αφετέρου στόχος είναι να καταστεί η Ελλάδα ελκυστική για την προσέλκυση του διερχόμενου φορτίου από τα λιμάνια και μέσω των οδικών και των σιδηροδρομικών υποδομών στις αγορές της Βαλκανικής και της Κεντρικής Ευρώπης. Η κατάρτιση του εν λόγω νομοσχεδίου έχει απαιτήσει πολύ χρόνο, ενώ η προεργασία για την συλλογή των στοιχείων που αφορούν στο σύνολο του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας ξεκίνησε στις αρχές του 2013 και έγινε με την σύμπραξη της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Διεθνείς μελέτες δείχνουν ότι η έλλειψη οργάνωσης στην εφοδιαστική αλυσίδα, όπως συμβαίνει στη χώρα μας, επιβαρύνει την τελική τιμή των προϊόντων σε ποσοστό από 3% έως 15% ανάλογα με το προϊόν. Το όφελος είναι μικρότερο, 3%-6%, στα βασικά αγαθά, κυμαίνεται από 7% έως 10% στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, ενώ υπολογίζεται έως 10% στην τελική τιμή των ενδιάμεσων αγαθών. Επίσης, από τη σχετική προεργασία προέκυψε πως η βελτίωση του περιβάλλοντος για τον χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα απαιτεί μια σειρά παρεμβάσεις μεγάλης αλλά και μικρότερης κλίμακας.Από τα πλέον σοβαρά προβλήματα που θα πρέπει να λυθούν είναι ο κατακερματισμός του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας σε μικρές επιχειρήσεις, που δεν έχουν τις δυνατότητες, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, να είναι ανταγωνιστικές στη διεθνή αγορά.

  • Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο για τα Logistics:

Αποσαφηνίζεται  το ποιες επιχειρήσεις ανήκουν στην εφοδιαστική και ο ορισμός των 3PL – Third Party Logistics. Έτσι δεν θα υπάρχουν περιθώρια ερμηνειών και διακριτικής ευχέρειας για σύγχυση και συναλλαγή.

Επιτρέπεται η ελεύθερη άσκηση μιας ή περισσότερων δραστηριοτήτων logistics, ταυτόχρονα (π.χ. διαχείριση αποθήκης και μεταφορικό έργο). Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται ο ανταγωνισμός και ευνοούνται οι οικονομίες κλίματος.

– Εξισώνονται οι όροι δόμησης των αποθηκευτικών χώρων με τα βιομηχανικά κτίρια και καταργείται διαχωρισμός βιομηχανικής και εμπορικής αποθήκης. Έτσι θα επιτρέπεται να χτίζονται νέες ή να λειτουργούν ήδη υφιστάμενες αποθήκες, σε περισσότερα σημεία αλλά με τους ίδιους συντελεστές δόμησης με τη βιομηχανία.

Απλοποιείται το πλαίσιο για την αδειοδότηση των κέντρων αποθήκευσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης είτε πιστοποίηση τρίτων, χωρίς ιδιαίτερη εμπλοκή της δημόσιας διοίκησης. Αυτό θα συνδυασθεί με νόμο – πλαίσιο για την απλοποίηση στις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων. Ειδικότερα το πλαίσιο αδειόδοτησης κέντρων αποθήκευσης θα γίνει με τη συγχώνευση  των δύο διαφορετικών νομοθετικών πλαισίων (Ν.3982 και Π.Δ. 79) και την απλούστευση της διαδικασίας με γνώμονα την περιβαλλοντική επιβάρυνση. Η αδειοδότηση θα γίνεται μέσω της διεύθυνσης ανάπτυξης των περιφερειών, αφού η εγκατάσταση, πρώτα καταταχθεί σε περιβαλλοντική κατηγορία.

Εισάγεται πλαίσιο για την Αστική μεταφορά – Διανομή Εμπορευμάτων. Πλέον παρέχεται η αρμοδιότητα στου Δήμους ώστε να μπορούν να δημιουργηθούν χώροι για τη στάθμευση των φορτηγών και την προσωρινή συγκέντρωση όλων των προϊόντων προς διανομή στα καταστήματα.

Προβλέπεται η δημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας. Θα εγκαθίστανται σε έκταση τουλάχιστον 500 στρεμμάτων και θα υπάγονται στις διαδικασίες fast Track.Στο πλαίσιο υιοθέτησης της νέας στρατηγικής η κυβέρνηση προχωρά σε αλλαγή κατεύθυνσης σε ό,τι αφορά τη δημιουργία εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο και στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο εκτάσεις, άνω των 600 στρεμμάτων έκαστη, πρόκειται να τεμαχιστούν και να παραχωρηθούν με καθεστώς μακροχρόνιας μίσθωσης σε πολυεθνικές ή άλλες επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στο κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Προωθείται η τυποποίηση και προτυποποίηση στα ελληνικά Logisticss και ερευνητικά προγράμματα για την ανάπτυξη καινοτομιών για τη διασφάλιση της ποιότητας και τη δημόσιας υγείας.

Τέλος, συστήνεται Τμήμα Σχεδιασμού και Προώθησης Εφοδιαστικής στη Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και το Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής ως το ανώτατο γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο προς τον Υπουργό σε θέματα ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξης και οργάνωσης της Εφοδιαστικής στο πλαίσιο μιας Εθνικής Στρατηγικής.

Διαβάστε εδώ το Σχέδιο Νόμου

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image