Έλεγχος των εκκαθαριστικών ΕΝ.Φ.Ι.Α. από την Εταιρία μας. Τώρα μπορούμε…

Αν έχετε αμφιβολία για τον ορθό υπολογισμό του Εκκαθαριστικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. μπορούμε να υπολογίσουμε για λογαριασμό σας αναλυτικά και ανά ακίνητο τον φόρο που σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να πληρώσετε.

Το κόστος των υπηρεσιών μας είναι ανάλογο με τον συνολικό αριθμό των ακινήτων (εμπράγματων δικαιωμάτων) και θα λάβετε αναλυτική εκτύπωση για κάθε ακίνητο για οιαδήποτε χρήση και του χρόνου που θα χρειασθεί να αφιερώσουμε μετά από ραντεβού (τηλ.2510-831667) , φυσικά με την παρουσία σας καθώς από το Ε9 μπορεί να απουσιάζουν στοιχεία ή να καταχωρήθηκαν λάθος όπως: το έτος ανέγερσης, το οικοδομικό τετράγωνο, η απόκτηση με εργολαβικό αντάλλαγμα ή κληρονομιά, η δέσμευσή του  κ.α. που μειώνουν τον φόρο εάν συγκεντρωθούν και καταχωρηθούν ορθά και υπεύθυνα.

Παράλληλα έχουμε τις γνώσεις, σε συνεργασία μαζί σας, να υποβάλλουμε τυχόν αναγκαίες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 ώστε να διορθωθεί ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καθώς προστέθηκαν και νέοι κωδικοί στο Ε9  με στόχο η βάση υπολογισμού του φόρου με το Ε9 να πλησιάσει ή να ταυτισθεί με την αντικειμενική αξία.

Η αμοιβή μας είναι δίκαιη και ανάλογη των εξειδικευμένων γνώσεων που απαιτούνται, της εμπειρίας μας αλλά και του αναλωθέντος χρόνου σε συνδυασμό με τυχόν άλλες αντίστοιχες εργασίες μας (π.χ. διόρθωση Ε9).

Ο απαραίτητος προέλεγχος (σύμφωνα με ισχύοντα νόμο για την προστασία του καταναλωτή) για να σας δώσουμε προσφορά , επί της συνολικής αμοιβής μας βάσει των δεδομένων που θα μας δώσετε τότε, κοστίζει  20(προφορική πληροφόρηση από την πλευρά σας και ο αναγκαίος έλεγχος περιουσιολογίου,προηγούμενων ΦΑΠ, ΕΝΦΙΑ μέσω Taxis)  και θα συμψηφισθεί με την όποια αμοιβή μας εφόσον μας ανεθέσετε την εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας. Προϋπόθεση για μια σωστή εκτίμηση των αναγκών σας – μετά το τηλεφωνικό ραντεβού – να έρθεται στο γραφείο μας με όλα τα δικαιολογητικά και τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης

Η προθεσμία για διορθώσεις δεν άρχισε ακόμη για το 2016 ενώ για διορθώσεις παλαιότερων ετών υπάρχει πρόστιμο και προσαύξηση στην διαφορά φόρου

Ενδεικτικός τιμοκατάλος (με το Φ.Π.Α.) για τις ανάλογες υπηρεσίες μας (πλην του ελέγχου της Εκκαθάρισης)

– Έλεγχος & Εκτύπωση Περιουσιολογίου για ΕΝ.Φ.Ι.Α. παρουσία του πελάτη: 60€/ώρα
– Διόρθωση ή ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο Ε9 – ανά ακίνητο πίνακα (Ι) = 15
– Διόρθωση ή ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο Ε9 – ανά ακίνητο πίνακα (ΙΙ) = 5
– Προσκόμιση στοιχείων για έλεγχο ΕΝ.Φ.Ι.Α. στην Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση μείωσης του ΕΝΦΙΑ πάνω από 300€ για Ιδιώτες = 50€ εάν το κάνουμε εμείς και όχι ο φορολογούμενος. Το ίδιο ισχύει (προσκόμιση στην Δ.Ο.Υ. για έλεγχο) εάν χρειασθεί και 2η τροποίηση του Ε9 (έστω και μέχρι 30/11) και ανεξάρτητα απο το ύψος της επιστροφής της 1ης ή της 2ης τροποποίησης Ε9

Οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από τους Εταίρους ή Συνεργάτες μας με προϋπηρεσία πάνω από 20 χρόνια στο Λογιστικό – Φοροτεχνικό Επάγγελμα ενώ ο έλεγχος του ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα γίνει από τον Νίκο Πατέλη ή τον Βασίλη Χρηστίδη με εμπειρία πάνω από 30 χρόνια.

Αν κάτι δεν είναι κατανοητό απλά ρωτήστε μας τηλεφωνόντας στο 2510-831667 ή 2510-226224 ή με email στο info@eges.gr

Για τους ήδη πελάτες μας Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα θα υπάρχει πρόσθετη χρεώση αλλά θα είναι ΜΕΙΩΜΕΝΗ. Το ποσοστό της έκπτωσης θα προσδιορισθεί  κατόπιν συμφωνίας πριν την εκτέλεση του ελέγχου καθώς είναι πρόσθετη υπηρεσία και απαιτεί χρόνο.

Παρόμοια Άρθρα

No Image