Αιτιολόγηση διαθέσιμου εισοδήματος προηγουμένων ετών για κάλυψη ποσού εμβάσματος στο εξωτερικό

Οι πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις, καθώς και η απειλή για αυξημένη φορολογική επιβάρυνση του κόπου μιας ζωής ή του επαγγελματικού εμβάσματος, καθιστούν την ανάγκη συνεργασίας με ένα εξειδικευμένο Φοροτεχνικό Γραφείο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.  Τα Έμπειρα Στελέχη της Ε.Γ.Ε.Σ. O.E, είναι σε θέση να σας παρέχουν την καταλληλότερη και πιο συμφέρουσα για εσάς πρόταση που αφορά την επίλυση του προβλήματός σας με απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

Εάν είστε φυσικό πρόσωπο και κατοικείται στον Ν.Καβάλας ή σε όμορους Νομούς που έχετε κληθεί για την δικαιολόγηση ποσού εμβάσματος στο εξωτερικό, ανεξάρτητα από ύψος και αιτιολογία, μπορείτε να επωφεληθείτε της τριακονταετούς εμπειρίας μας και των εξειδικευμένων γνώσεων μας σε θέματα κάλυψης τεκμηρίων διαβίωσης μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2013 που θα είναι η καταληκτική ημερομηνία για όλους όσους έχουν ήδη παραλάβει τις ειδικές προσκλήσεις.

Παρόμοια Άρθρα

Panorama Hill Hotel