Αναλυτικοί πίνακες τεκμηρίων διαβίωσης για το 2011 βάσει του Ν.3986/2011 και της Πολ.1259/2011 για σπίτια, αυτοκίνητα, πισίνες και μηχανοκίνητα σκάφη αναψυχής

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ    

 

Τιμή Ζώνης      ΜΕΧΡΙ και              2.799,00 €

Εάν η Τιμή Ζώνης είναι

Εάν η Τιμή Ζώνης είναι

 

από 2.800,00 – 4.999,00 €

πάνω από 5.000,00 €

 
 

(προσαύξηση 40%)

(προσαύξηση 70%)

 

m2

ΠΟΛ.125928-12-11   € ανά m2

Κατοικία

Μονοκατοικία

Κατοικία

Μονοκατοικία

Κατοικία

Μονοκατοικία

 
 

50

40

2.000,00

2.400,00

2.800,00

3.360,00

3.400,00

4.080,00

 

60

40

2.400,00

2.880,00

3.360,00

4.032,00

4.080,00

4.896,00

 

70

40

2.800,00

3.360,00

3.920,00

4.704,00

4.760,00

5.712,00

 

80

40

3.200,00

3.840,00

4.480,00

5.376,00

5.440,00

6.528,00

 

90

65

5.850,00

7.020,00

8.190,00

9.828,00

9.945,00

11.934,00

 

100

65

6.500,00

7.800,00

9.100,00

10.920,00

11.050,00

13.260,00

 

110

65

7.150,00

8.580,00

10.010,00

12.012,00

12.155,00

14.586,00

 

120

65

7.800,00

9.360,00

10.920,00

13.104,00

13.260,00

15.912,00

 

130

110

14.300,00

17.160,00

20.020,00

24.024,00

24.310,00

29.172,00

 

140

110

15.400,00

18.480,00

21.560,00

25.872,00

26.180,00

31.416,00

 

150

110

16.500,00

19.800,00

23.100,00

27.720,00

28.050,00

33.660,00

 

160

110

17.600,00

21.120,00

24.640,00

29.568,00

29.920,00

35.904,00

 

170

110

18.700,00

22.440,00

26.180,00

31.416,00

31.790,00

38.148,00

 

180

110

19.800,00

23.760,00

27.720,00

33.264,00

33.660,00

40.392,00

 

190

110

20.900,00

25.080,00

29.260,00

35.112,00

35.530,00

42.636,00

 

200

110

22.000,00

26.400,00

30.800,00

36.960,00

37.400,00

44.880,00

 

210

200

42.000,00

50.400,00

58.800,00

70.560,00

71.400,00

85.680,00

 

220

200

44.000,00

52.800,00

61.600,00

73.920,00

74.800,00

89.760,00

 

230

200

46.000,00

55.200,00

64.400,00

77.280,00

78.200,00

93.840,00

 

240

200

48.000,00

57.600,00

67.200,00

80.640,00

81.600,00

97.920,00

 

250

200

50.000,00

60.000,00

70.000,00

84.000,00

85.000,00

102.000,00

 

260

200

52.000,00

62.400,00

72.800,00

87.360,00

88.400,00

106.080,00

 

270

200

54.000,00

64.800,00

75.600,00

90.720,00

91.800,00

110.160,00

 

280

200

56.000,00

67.200,00

78.400,00

94.080,00

95.200,00

114.240,00

 

290

200

58.000,00

69.600,00

81.200,00

97.440,00

98.600,00

118.320,00

 

300

200

60.000,00

72.000,00

84.000,00

100.800,00

102.000,00

122.400,00

 

310

400

124.000,00

148.800,00

173.600,00

208.320,00

210.800,00

252.960,00

 

320

400

128.000,00

153.600,00

179.200,00

215.040,00

217.600,00

261.120,00

 

330

400

132.000,00

158.400,00

184.800,00

221.760,00

224.400,00

269.280,00

 

340

400

136.000,00

163.200,00

190.400,00

228.480,00

231.200,00

277.440,00

 

350

400

140.000,00

168.000,00

196.000,00

235.200,00

238.000,00

285.600,00

 

360

400

144.000,00

172.800,00

201.600,00

241.920,00

244.800,00

293.760,00

 

370

400

148.000,00

177.600,00

207.200,00

248.640,00

251.600,00

301.920,00

 

380

400

152.000,00

182.400,00

212.800,00

255.360,00

258.400,00

310.080,00

 

390

400

156.000,00

187.200,00

218.400,00

262.080,00

265.200,00

318.240,00

 

400

400

160.000,00

192.000,00

224.000,00

268.800,00

272.000,00

326.400,00

 

400

 

Βοηθητικοί

40 € / m2

48 € / m2

56 € / m2

67,20 € / m2

68 € / m2

81,60 €/m2  

Χώροι Γενικά

 
  (1) Οι δευτερεύουσες κατοικίες έχουν το 50% της αντικειμενικής δαπάνης της κύριας.Η μείωση καταλαμβάνει και τους βοηθητικούς χώρους.    
  (2) Οι κύριες ή δευτερεύουσες κατοικίες που κατοικούνται κάποιους μήνες(όπως οι εξοχικές) έχουν αντικειμενική δαπάνη τόσα δωδέκατα αυτής,    
   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ανά αυτοκίνητο)    
  ΕΓΕΣ ΟΕ-1/2012 ΠΟΛ.1259/28-12-2011          
 

Κυβ.Εκ.

Προσαύξηση ανά 100 c.c. για>από 1200cc

Μέχρι και

Πάνω από

Πάνω από

   
 

5 έτη

5 έως και 10 έτη

10 έτη

   
  έτος 1ης κυκλοφορίας 2011-10-09-08-07

(μείωση 30%)

(μείωση 50%)

   
 

1.200

 

4.000,00

2.800,00

2.000,00

   
 

1.300

600,00 €

4.600,00

3.220,00

2.300,00

   
 

1.400

600,00 €

5.200,00

3.640,00

2.600,00

   
 

1.500

600,00 €

5.800,00

4.060,00

2.900,00

   
 

1.600

600,00 €

6.400,00

4.480,00

3.200,00

   
 

1.700

600,00 €

7.000,00

4.900,00

3.500,00

   
 

1.800

600,00 €

7.600,00

5.320,00

3.800,00

   
 

1.900

600,00 €

8.200,00

5.740,00

4.100,00

   
 

2.000

600,00 €

8.800,00

6.160,00

4.400,00

   
 

2.100

900,00 €

9.700,00

6.790,00

4.850,00

   
 

2.200

900,00 €

10.600,00

7.420,00

5.300,00

   
 

2.300

900,00 €

11.500,00

8.050,00

5.750,00

   
 

2.400

900,00 €

12.400,00

8.680,00

6.200,00

   
 

2.500

900,00 €

13.300,00

9.310,00

6.650,00

   
 

2.600

900,00 €

14.200,00

9.940,00

7.100,00

   
 

2.700

900,00 €

15.100,00

10.570,00

7.550,00

   
 

2.800

900,00 €

16.000,00

11.200,00

8.000,00

   
 

2.900

900,00 €

16.900,00

11.830,00

8.450,00

   
 

3.000

900,00 €

17.800,00

12.460,00

8.900,00

   
 

3.100

1.200,00 €

19.000,00

13.300,00

9.500,00

   
 

3.200

1.200,00 €

20.200,00

14.140,00

10.100,00

   
 

3.300

1.200,00 €

21.400,00

14.980,00

10.700,00

   
 

3.400

1.200,00 €

22.600,00

15.820,00

11.300,00

   
 

3.500

1.200,00 €

23.800,00

16.660,00

11.900,00

   
 

3.600

1.200,00 €

25.000,00

17.500,00

12.500,00

   
 

3.700

1.200,00 €

26.200,00

18.340,00

13.100,00

   
 

3.800

1.200,00 €

27.400,00

19.180,00

13.700,00

   
 

3.900

1.200,00 €

28.600,00

20.020,00

14.300,00

   
 

4.000

1.200,00 €

29.800,00

20.860,00

14.900,00

   
 

4.100

1.200,00 €

31.000,00

21.700,00

15.500,00

   
 

4.200

1.200,00 €

32.200,00

22.540,00

16.100,00

   
 

4.300

1.200,00 €

33.400,00

23.380,00

16.700,00

   
 

4.400

1.200,00 €

34.600,00

24.220,00

17.300,00

   
 

4.500

1.200,00 €

35.800,00

25.060,00

17.900,00

   
 

4.600

1.200,00 €

37.000,00

25.900,00

18.500,00

   
 

4.700

1.200,00 €

38.200,00

26.740,00

19.100,00

   
 

4.800

1.200,00 €

39.400,00

27.580,00

19.700,00

   
  Αν ο κυβισμός του αυτοκινήτου δεν καταλήγει σε πλήρη εκατοντάδα (π.χ. 1240, 1290 κ.ε.)    
  τότε θα γίνεται στρογγυλοποίηση προς την πλησιέστερη εκατοντάδα (μέχρι 50 κ.ε. προς την    
  αμέσως προηγούμενη και πάνω από 50 κ.ε. προς την αμέσως επόμενη).    
  – Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεν εφαρμόζεται για επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. που διαθέτουν    
  πιστοποιητικό αυθεντικότητας το οποίο εκδίδεται από διεθνή ή ημεδαπό φορέα που έχει αρμοδιότητα    
   εκδίδει τέτοιο πιστοποιητικό, καθώς και για επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. τα οποία είναι ειδικά    
  διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους σε ποσοστό τουλάχιστον 67%    
                               

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΙΣΙΝΑΣ  
Ενδεικτικές επιφάνειες    

 

Εξωτερική

Εσωτερική

 

20 m2

3.200,00

6.400,00

 

30 m2

4.800,00

9.600,00

 

40 m2

6.400,00

12.800,00

 

50 m2

8.000,00

16.000,00

 

60 m2

9.600,00

19.200,00

 

70 m2

22.400,00

44.800,00

 

80 m2

25.600,00

51.200,00

 

90 m2

28.800,00

57.600,00

 

100 m2

32.000,00

64.000,00

 
ΕΓΕΣ ΟΕ-1/2012  
ΠΟΛ.1259/28-12-2011
για επιφάνεια μέχρι εξήντα (60) τετραγωνικών μέτρων σε εκατόν εξήντα (160) ευρώ το τμ
και για επιφάνεια άνω των εξήντα (60) τετρ.μέτρων σε τριακόσια είκοσι (320) ευρώ το τ.μ.
         

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΥΡΙΌΤΗΤΑς Ή ΚΑΤΟΧΉ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ “ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ”   ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ και ΜΗ
ΕΓΕΣ ΟΕ-1/2012  

Μέτρα μήκους

Προσαύξηση ανά 1 μετρο    για>από 7 μετρα

Μέχρι και

Πάνω από

Πάνω από

 

5 έτη

5 έως και 10 έτη

10 έτη

 
 

(μείωση 15%)

(μείωση 30%)

 

5

 

4.000,00

3.400,00

2.800,00

 

6

2.000,00 €

6.000,00

5.100,00

4.200,00

 

7

2.000,00 €

8.000,00

6.800,00

5.600,00

 

8

2.000,00 €

10.000,00

8.500,00

7.000,00

 

9

2.000,00 €

12.000,00

10.200,00

8.400,00

 

10

2.000,00 €

14.000,00

11.900,00

9.800,00

 

11

2.000,00 €

16.000,00

13.600,00

11.200,00

 

12

2.000,00 €

18.000,00

15.300,00

12.600,00

 

13

2.000,00 €

20.000,00

17.000,00

14.000,00

 

 

ΠΟΛ.1259/28-12-11
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 αντικαταστάθηκε η υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης
στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. και η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που
προκύπτει από την κυριότητα ή κατοχή μηχανοκίνητων σκαφών ανοικτού τύπου,
ταχύπλοων και μη, ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για τα μέχρι πέντε
(5) μέτρα ολικού μήκους ενώ για τα πάνω από πέντε (5) μέτρα το ποσό αυτό αυξάνεται κατά
δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ το μέτρο.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΙΣΤΙΟΦΟΡΩΝ ή ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΧΩΡΟ ΕΝΔΙΕΤΗΣΗΣ
ΕΓΕΣ ΟΕ-1/2012        

Μέτρα μήκους

Προσαύξηση ανά 1 μετρο    για>από 7 μετρα

Μέχρι και

Πάνω από

Πάνω από

5 έτη

5 έως και 10 έτη

10 έτη

 

(μείωση 15%)

(μείωση 30%)

7

 

12.000,00

10.200,00

8.400,00

8

3.000,00 €

15.000,00

12.750,00

10.500,00

9

3.000,00 €

18.000,00

15.300,00

12.600,00

10

3.000,00 €

21.000,00

17.850,00

14.700,00

11

7.500,00 €

28.500,00

24.225,00

19.950,00

12

7.500,00 €

36.000,00

30.600,00

25.200,00

13

15.000,00 €

51.000,00

43.350,00

35.700,00

14

15.000,00 €

66.000,00

56.100,00

46.200,00

15

15.000,00 €

81.000,00

68.850,00

56.700,00

16

22.500,00 €

103.500,00

87.975,00

72.450,00

17

22.500,00 €

126.000,00

107.100,00

88.200,00

18

22.500,00 €

148.500,00

126.225,00

103.950,00

19

30.000,00 €

178.500,00

151.725,00

124.950,00

20

30.000,00 €

208.500,00

177.225,00

145.950,00

21

30.000,00 €

238.500,00

202.725,00

166.950,00

22

50.000,00 €

288.500,00

245.225,00

201.950,00

23

50.000,00 €

338.500,00

287.725,00

236.950,00

24

50.000,00 €

388.500,00

330.225,00

271.950,00

25

50.000,00 €

438.500,00

372.725,00

306.950,00

26

50.000,00 €

488.500,00

415.225,00

341.950,00

27

50.000,00 €

538.500,00

457.725,00

376.950,00

28

50.000,00 €

588.500,00

500.225,00

411.950,00

29

50.000,00 €

638.500,00

542.725,00

446.950,00

30

50.000,00 €

688.500,00

585.225,00

481.950,00

31

50.000,00 €

738.500,00

627.725,00

516.950,00

32

50.000,00 €

788.500,00

670.225,00

551.950,00

33

50.000,00 €

838.500,00

712.725,00

586.950,00

34

50.000,00 €

888.500,00

755.225,00

621.950,00

35

50.000,00 €

938.500,00

797.725,00

656.950,00

36

50.000,00 €

988.500,00

840.225,00

691.950,00

37

50.000,00 €

1.038.500,00

882.725,00

726.950,00

38

50.000,00 €

1.088.500,00

925.225,00

761.950,00

39

50.000,00 €

1.138.500,00

967.725,00

796.950,00

Κ.Ο.Κ.

 

1.138.500,00

967.725,00

796.950,00

 

ΠΟΛ.1259/28-12-11
α) για τα ολικού μήκους μέχρι και επτά (7) μέτρα, δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ,
β) για τα πάνω από (7) και μέχρι (10) μέτρα ολικού μήκους + (3.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,
γ) για τα πάνω από (10) και μέχρι (12) μέτρα ολικού μήκους + (7.500) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,
δ) για τα πάνω από (12) και μέχρι (15) μέτρα ολικού μήκους + (15.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,
ε) για τα πάνω από (15) και μέχρι (18) μέτρα ολικού μήκους + (22.500) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,
στ) για τα πάνω από (18) και μέχρι (22) μέτρα ολικού μήκους + (30.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους και
ζ) για τα πάνω από (22) μέτρα ολικού μήκους + (50.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους.
 
Διευκρινίζεται ότι όταν το μήκος του σκάφους αναψυχής δεν είναι ακέραιος αριθμός τότε αναγράφεται
ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός μέτρων. 

Κατά τον υπολογισμό και την σύνταξη των πινάκων καταβλήθηκε η αναγκαία απιμέλεια προκειμένου να αποφευχθούν ανθρώπινα λάθη έστω και αν ο υπολογισμός αυτός αποτελεί μια “προετοιμασία” .

Οι ολοκληρωμένοι αναλυτικοί πίνακες των τεκμηρίων διαβίωσης του 2011 μπορούν να 

σταλούν σε μορφή *.pdf (με δυνατότητα εκτύπωσης) μόνον στους μόνιμους αποδέκτες

του Newsletter εφόσον μας το ζητήσουν μέσω e-mail.

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image