Ασφαλιστικές: άτυπη παράταση για την καταβολή των ασφαλίστρων.

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015

Ασφαλιστικές: άτυπη παράταση για την καταβολή των ασφαλίστρων

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

Ανοχή ολίγων ημερών αναμένεται να δείξει η ασφαλιστική αγορά στο θέμα της καταβολής των ασφαλίστρων από ασφαλισμένους που δεν έχουν web banking και αδυνατούν να πληρώσουν το αντίτιμο για την ασφάλιση του αυτοκινήτου τους. Αυτό συμφωνήθηκε άτυπα από τις εταιρείες, προκειμένου να μη μείνει κάποιος ανασφάλιστος τόσο σε ό,τι αφορά τις καλύψεις αυτοκινήτου, αλλά και άλλες ασφαλιστικές υπηρεσίες (π.χ., νοσοκομειακά συμβόλαια).

Η παράταση αφορά και τους πράκτορες ή τους μεσίτες, οι οποίοι κανονικά έχουν υποχρέωση να αποδίδουν στην εταιρεία με την οποία συνεργάζονται τα ασφάλιστρα που εισπράττουν από τους ασφαλισμένους εντός επτά ημερών από την ημέρα είσπραξής τους. Η απόδοση των ασφαλίστρων μπορεί, με βάση τα νέα δεδομένα, να γίνει έως και δύο εβδομάδες αργότερα, ενώ σε ό,τι αφορά στους ασφαλισμένους η ανοχή θα επεκτείνεται έως και δέκα μέρες μετά τη λήξη της ασφάλισης.

Οι επιπτώσεις, πάντως, που μπορεί να έχει στην ασφαλιστική αγορά η τραπεζική αργία δεν περιορίζονται εδώ, και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της σιωπηρής παράτασης που συμφωνήθηκε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα επενδυτικά προϊόντα (unit linked), η πλειονότητα των οποίων επενδύει σε τίτλους του εξωτερικού, και για τα οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η γκρίζα ζώνη στην περίπτωση των επενδυτικών προϊόντων αφορά κυρίως αυτά που επενδύονται απευθείας στο εξωτερικό, και τα οποία σε καθεστώς περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων θεωρούνται εξαγωγή χρήματος. Σύμφωνα με εκπροσώπους των εταιρειών, μέχρι στιγμής υπάρχει αυτοσυγκράτηση από την πλευρά των ασφαλισμένων και δεν εμφανίζονται φαινόμενα πρόωρης εξαγοράς συμβολαίων.

Προβλήματα, πάντως, αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες για δραστηριότητες όπως η αντασφάλιση των εργασιών τους, η οποία ανατίθεται σε μεγάλες αντασφαλιστικές εταιρείες του εξωτερικού. Για την πληρωμή αυτών των δραστηριοτήτων, οι εταιρείες θα πρέπει να ζητούν εφεξής ειδική άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος και να παίρνουν την απαραίτητη έγκριση. Το θέμα συζητήθηκε χθες στη συνάντηση που είχε το Προεδρείο της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών με την εποπτική αρχή.

Πηγή: http://www.kathimerini.gr/

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
coronovirus_eges