Ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2017 για τους μετόχους και εταίρους Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε.

Είναι πλεονασμός να επαναλμβάνουμε ότι 5 μήνες μετά την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού και 68 ημέρες πριν την εφαρμογή του νόμου δεν έχουμε τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του υπουργείου σχετικά με την εφαρμογή (αναγκαίες διευκρινήσεις) των διατάξεων του νόμου. Επίσης οι επαναλαμβανόμενες διαρροές ότι η πληρωμή εισφορών κατά το πρώτο εξάμηνο θα γίνει με βάση το εισόδημα του 2015 δεν ισχύουν βάσει του νόμου.

Δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι ανακεφαλαιώνοντας τις δηλώσεις που έγιναν δημόσια και αποτελούν πλήρη ανατροπή ακόμη και στην ερμηνεία του νόμου να επισημάνουμε την προσοχή των ενδιαφερομένων στις εξής ειδήσεις γύρω από τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών αναφορικά με τις εταιρείες.  Με κάθε επιφύλαξη αυτά που θα ισχύουν (για Α.Ε. , Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε.) θα είναι τα ακόλουθα:

Ε.Π.Ε. & Ο.Ε. – Ε.Ε. με διπλογραφικά βιβλία: Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών για τους εταίρους (οι οποίοι βάσει του νόμου  ασφαλίζονται όλοι υποχρεωτικά)  θα γίνει σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής των εταίρων στα διανεμόμενα κέρδη. Το ποσό θα προσαυξάνουν οι αμοιβές που τυχόν υπάρχουν για κάποιον εταίρο – διαχειριστή. Σε περίπτωση μη διανομής κερδών ή ύπαρξης ζημιών θα καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές με βάση το ελάχιστο πλαφόν (= 157,93 για ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ & 198,95 για ΕΤΑΑ).

Μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών με συμμετοχή στο κεφάλαιο αυτής άνω του 3%: Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών θα γίνει βάσει των αμοιβών που λαμβάνουν (αδιάφορο αν φορολογείται σαν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες) &  με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο και επομένως ΚΑΙ στα διανεμόμενα κέρδη. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αμοιβής και μη διανομής κερδών (ή ύπαρξης ζημιών) θα καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές με βάση το ελάχιστο πλαφόν (= 157,93 για ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ & 198,95 για ΕΤΑΑ).

Διαχειριστής Ι.Κ.Ε.: Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών θα γίνει βάσει των αμοιβών που θα λαμβάνει αδιάφορο αν θεωρούνατι εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Αν δεν λαμβάνει αμοιβή θα καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές με βάση το ελάχιστο πλαφόν (= 157,93 για ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ & 198,95 για ΕΤΑΑ).

Οι συνταξιούχοι πιθανότατα να δουν τις συντάξεις τους να μειώνονται κατά 60% λόγω “άσκησης ασφαλιστέας δραστηριότητας”

Πιστεύω ότι όλοι μας αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και θα έχουμε μεγάλες εκλήξεις και προβλήματα. Τονίζουμε όμως πάλι ότι τα παραπάνω επισημαίνονται με επιφύλαξη και αναμένουμε να επιβεβαιωθούν ή όχι από τις ερμηνευτικές εγκυκλίους που δυστυχώς μπορεί να εκδοθούν ακόμη και εντός του Ιανουαρίου 2017.

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image