Αυτά είναι όλα τα προγράμματα του ΟΑΕΔ τα οποία είναι ανοιχτά προς υποβολή αιτήσεων

Καθημερινά δεχόμαστε ερωτήσεις σχετικά με το ποια προγράμματα του ΟΑΕΔ είναι ανοιχτά προς υποβολή αιτήσεων. Έτσι λοιπόν προς την ενημέρωση των πελατών μας, αλλά και του κοινού, επισυνάπτουμε σχετικό πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα ανοιχτά Προγράμματα Απασχόλησης. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγάλο Πρόγραμμα που αφορά την διετή επιχορήγηση των επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, πλησιάζει προς την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού με αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις οι οποίες υποβάλουν αιτήσεις υπαγωγής να τίθενται σε σειρά προτεραιότητας με την πιθανή εγκριτική απόφαση, να επέρχεται σε περίπτωση απόρριψης ήδη εγκεκριμένων επιχειρήσεων.

 

Συνεχώς ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

 

Ανοιχτό για την υποβολή αιτήσεων οι οποίες τίθενται σε Αναμονή-Κλειστό ως προς τον Άξονα Προτεραιότητας 9.

 

Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

 

Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

 

Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

 

Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

 

Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

 

Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

 

Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

 

Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

 

Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

 

Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

 

Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

 

Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image