Γιατί δεν έγινε ταυτόχρονη καταβολή κύριων+επικουρικών συντάξεων. Η 2η εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, ορίστηκε ως ημερομηνία καταβολής των επικουρικών συντάξεων, αρχής γενομένης με τις συντάξεις του μηνός Ιουλίου 2016.

Δελτίο Τύπου (Τετάρτη – 29/06/2016)
Η δεύτερη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, ορίστηκε ως ημερομηνία καταβολής των επικουρικών συντάξεων, αρχής γενομένης με τις συντάξεις του μηνός Ιουλίου 2016.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 29-06-2016

Η δεύτερη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, ορίστηκε ως ημερομηνία καταβολής των επικουρικών συντάξεων, αρχής γενομένης με τις συντάξεις του μηνός Ιουλίου 2016

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016 και της υπ’ αριθ. οικ. 27677/1541/17-6-2016 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ορίστηκε ως ημερομηνία καταβολής των επικουρικών συντάξεων, η δεύτερη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, αρχής γενομένης με τις συντάξεις του μηνός Ιουλίου 2016. (για Ιούλιο η Δευτέρα 4/7)

Η σταδιακή ένταξη Ταμείων, Τομέων, Κλάδων και Λογαριασμών στο ΕΤΕΑ είχε οδηγήσει στην ύπαρξη τριών διαφορετικών ημερομηνιών καταβολής συντάξεων με αποτέλεσμα επιπλέον διοικητική επιβάρυνση. Άλλωστε, το σύνολο των εισπράξεων του Ε.Τ.Ε.Α. γίνεται τις τελευταίες εργάσιμες ημέρες του μήνα. Τούτο προκαλούσε λειτουργικό πρόβλημα κατά την κατανομή.

Επιπλέον, ενημερώνουμε ότι θα υπάρξει ειδική πρόβλεψη ώστε οι ρυθμισμένες οφειλές συνταξιούχων να μην θεωρούνται ληξιπρόθεσμες ως την 2η εργάσιμη ημέρα του μήνα, οπότε θα γίνεται η καταβολή των επικουρικών συντάξεων.

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image