Γ.Γ.Π.Σ. – Εκτύπωση εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.) έτους 2010

Την εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας του έτους 2010, έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικά  οι φορολογούμενοι, μέσω της εισόδου τους στην εφαρμογή για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9 .

Μετά την είσοδό τους στην εφαρμογή, στις διαθέσιμες ενέργειες θα πρέπει να επιλέξουν από τις ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, εκτύπωση εκκαθαριστικού.

Τα μηδενικά εκκαθαριστικά σημειώματα Φ.Α.Π. εκτυπώνονται μόνο ηλεκτρονικά βάσει της ΠΟΛ.1108/15.5.2013.

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image