Δελτίο Τύπου ΙΚΑ -ΕΤΑΜ σχετικά με την έκδοση αποφάσεων συνταξιοδότησης.

ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Αθήνα, 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου

Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατα θεσπισμένες διατάξεις των νόμων 4334/2015 και 4336/2015 και εν αναμονή των εφαρμοστέων εγκυκλίων από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναστέλλεται το υπ αριθ. Γ32/22/12.8.2015 έγγραφο της Διοίκησης του ΙΚΑ.

Η έκδοση τόσο των οριστικών όσο και των προσωρινών αποφάσεων συνταξιοδότησης θα γίνεται σύμφωνα πάντα με την ανωτέρω νομοθεσία κατόπιν και των σχετικών εγκυκλίων που πρόκειται άμεσα να εκδοθούν από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Ε.3 παρ.5 του Ν. 4336/2015 ορίζεται ότι “Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού στους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε.”

Συνεπώς αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν έως και την ψήφιση του νόμου 4336/2015 και εφεξής διεκπεραιώνονται κανονικά με την επιφύλαξη των σχετικών εγκυκλίων που αναμένονται από το αρμόδιο Υπουργείο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που εφαρμόζονταν προ της ισχύος του εγγράφου.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image