Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ το 3ο μνημόνιο. Όλες οι διατάξεις που προβλέπονται -κυρίως τα προαπαιτούμενα- έχουν ημερομηνία έναρξης ισχύος την Παρασκευή 14 Αυγούστου.

Ενώ στο Eurogroup έκλεινε η συμφωνία για την χορήγηση του νέου δανείου προς την Ελλάδα ύψους 86 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο ΦΕΚ δημοσιευόταν το τελικό κείμενο του 3ου μνημονίου. Έτσι, όλες οι διατάξεις που προβλέπονται -κυρίως τα προαπαιτούμενα- έχουν ημερομηνία έναρξης ισχύος την Παρασκευή 14 Αυγούστου. Η ημερομηνία έχει ιδιαίτερη σημασία ειδικά για τις διατάξεις στο συνταξιοδοτικό καθώς η σχετική διάταξη ορίζει ότι από την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, διασώζονται μόνο όσοι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νέου νόμου στο ΦΕΚ.

ΝOMOΣ 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.08.2015)
Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 94          14 Αυγούστου 2015

_____________________________________________________

ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4336

Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Δείτε το νόμο εδώ σε μορφή pdf

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image