Διακοπή χορήγησης παροχών κλάδου Ασθένειας (σε είδος) στους συνταξιούχους του Ο.Α.Ε.Ε. από 1/1/2014 και εφεξής

Αθήνα, 25 / 11 / 2013

Αριθ. Πρωτ.: Γ99/436

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ – Ε. ΖΑΧΟΥ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 272-273-279
FAX : 210 52 28 747
E – mail : diefpar@ika.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Διακοπή χορήγησης παροχών κλάδου Ασθένειας (σε είδος) στους συνταξιούχους του Ο.Α.Ε.Ε. από 1/1/2014 και εφεξής»

ΣΧΕΤ.: α` εγκύκλιο 58/12
β` το με αριθ. πρωτ.Γ99/595/17-9-2012 έγγραφό μας

Επανερχόμενοι στα ανωτέρω σχετικά έγγραφά μας σας ενημερώνουμε ότι σταδιακά και ως 31/12/2013 θα πρέπει όλοι οι συνταξιούχοι του Ο.Α.Ε.Ε. και τα μέλη οικογενείας τους να έχουν βιβλιάριο ασθενείας του Ο.Α.Ε.Ε..

Με την εγκύκλιο 58/12 του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ δόθηκαν οδηγίες για τη διαδικασία που πρέπει να τηρείται εκ μέρους των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, οι οποίες τροποποιούνται και ισχύουν ως εξής:

Τμήμα Μητρώου:

Κατά την προσέλευση του συνταξιούχου του Ο.Α.Ε.Ε. για οποιαδήποτε συναλλαγή, θα πρέπει να γίνεται ακύρωση της ασφαλιστικής ικανότητας και χορήγηση νέας μέχρι και την ημερομηνία της ακύρωσης και να σφραγίζεται το βιβλιάριό του με την ένδειξη «ΑΚΥΡΟ, ΣΥΝΤ/ΧΟΣ Ο.Α.Ε.Ε.».

Βεβαίωση διαγραφής δεν θα χορηγείται.

Τμήμα Παροχών:

Κατά την προσέλευση του συνταξιούχου του Ο.Α.Ε.Ε. η συναλλαγή (παραλαβή δικαιολογητικών – έκδοση και οριστικοποίηση απόφασης) θα ολοκληρώνεται. Στη συνέχεια θα παραπέμπεται στο Τμήμα Μητρώου προκειμένου να ακυρωθεί το βιβλιάριο υγείας του καθώς και η ασφαλιστική του ικανότητα και θα ενημερώνεται ότι για την επόμενη συναλλαγή του καθώς και για την έκδοση νέου βιβλιαρίου ασθενείας θα πρέπει να απευθυνθεί στον Ο.Α.Ε.Ε..

Η λήξη της ασφαλιστικής ικανότητας για όσους συνταξιούχους του Ο.Α.Ε.Ε. δεν έχουν προσέλθει μέχρι και τις 31/12/2013 θα γίνει μέσω της εφαρμογής ΟΠΣ-ΙΚΑ κεντρικά.

Με ευθύνη του Διευθυντή του Υποκαταστήματος να αναπαραχθεί και να αναρτηθεί σε εμφανή σημεία, τόσο στις Διοικητικές υπηρεσίες όσο και στις Μονάδες Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. η επισυναπτόμενη ανακοίνωση για την ομαλή εφαρμογή της νέας διαδικασίας.

Ως καταληκτική ημερομηνία εξυπηρέτησης των συνταξιούχων του Ο.Α.Ε.Ε. από τις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2013Επομένως από 01/01/2014 δεν θα γίνεται καμία νέα συναλλαγή με τους συνταξιούχους του Ο.Α.Ε.Ε..
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image