Διαπραγματεύσεις για άλλα 50 προαπαιτούμενα.

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016

του Αλέξανδρου Κασιμάτη

Με τα δύσκολα θέματα ανοιχτά ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη αξιολόγηση. Ο κατάλογος των προαπαιτούμενων δεν περιλαμβάνει μέτρα με σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, αλλά κυρίως διοικητικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν στα εργασιακά, στο Δημόσιο, στις ιδιωτικοποιήσεις και την επιχειρηματικότητα. Οι πρώτες συναντήσεις θα αναλωθούν στον προσδιορισμό της ακριβούς ατζέντας των προαπαιτούμενων που θα πρέπει να ικανοποιηθούν.

Σύμφωνα με την έκθεση συμμόρφωσης για το ελληνικό πρόγραμμα του Ιουνίου 2016, η χώρα πρέπει να εκπληρώσει μέχρι και τον φετινό Δεκέμβριο έναν κατάλογο 50 προαπαιτούμενων, ενώ η λίστα περιλαμβάνει έξι ακόμη η υλοποίηση των οποίων τοποθετείται από τον Ιανουάριο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017.

Περίπου δέκα από τα 50 προαπαιτούμενα, όπως η επικύρωση της συμφωνίας για το Ελληνικό, το Εποπτικό Συμβούλιο του Υπερταμείου, η μεταφορά δεύτερης ομάδας ΔΕΚΟ στο Υπερταμείο, η νομοθετική παρέμβαση για την ΥΠΑ κ.ά., έχουν ήδη εκπληρωθεί. Ταυτόχρονα άλλα, όπως ενεργειακά ζητήματα, ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης που καθυστέρησε, ενώ για κάποια άλλα, π.χ. ο εξωδικαστικός συμβιβασμός για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, έχει γίνει κατάλληλη προετοιμασία, οπότε υπολογίζεται ότι στην τελική λίστα θα απομένουν περίπου 35 έως και 40.

Στις διαπραγματεύσεις, δανειστές και κυβέρνηση θα εξετάσουν ένα προς ένα τα 50 προαπαιτούμενα του καταλόγου προκειμένου να διαμορφώσουν την τελική λίστα αυτών που η κυβέρνηση φιλοδοξεί να εκπληρώσει μέχρι τα τέλη του Νοεμβρίου. Επιπλέον, για κάποια από τα προαπαιτούμενα θα χρειαστεί να προσδιοριστεί το ακριβές περιεχόμενο των ρυθμίσεων που χρειάζονται, καθώς ορισμένες αναφορές είναι γενικές. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι ρυθμίσεις που χρειάζεται να γίνουν για ένα προαπαιτούμενο απαιτούν τη θεσμοθέτηση ομάδας μέτρων.

Τα 50 προαπαιτούμενα είναι:

Δημοσιονομικά

1. Ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2017-2020.

2. Βελτίωση της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων φόρων. Εκκρεμεί η ανακοίνωση επικαιροποιημένου καταλόγου των μεγάλων οφειλετών του Δημοσίου.

3. Διοίκηση δημόσιων οικονομικών. Παρουσίαση μεσοπρόθεσμου σχεδίου δράσης το οποίο θα διασφαλίζει τη συμμόρφωση για την αποφυγή καθυστερημένης εξόφλησης των προμηθευτών του Δημοσίου.

4. Κοινωνική ασφάλιση. Σταδιακή επέκταση σε όλη την επικράτεια του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Διαφύλαξη οικονομικής σταθερότητας

5. Αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Βελτίωση του νομικού πλαισίου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό.

6. Τραπεζική διακυβέρνηση. Ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Δ.Σ. των τραπεζών από το ΤΧΣ.

Διαρθρωτικές πολιτικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης

7. Ολοκλήρωση και εφαρμογή του Σχεδίου για τη Διά Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση με ποσοτικούς στόχους για το 2017 και το 2018.

8. Εφαρμογή των συστάσεων της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ για την πώληση των μη συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων.

9. Συμφωνία με τους θεσμούς για τον οδικό χάρτη απελευθέρωσης του επαγγέλματος του μηχανικού.

10. Υιοθέτηση της προβλεπόμενης νομοθεσίας σχετικά με την απλοποίηση των αδειοδοτήσεων.

11. Υιοθέτηση της νομοθεσίας «μιας στάσης» για την ίδρυση εταιρειών.

12. Υιοθέτηση των μέτρων που απομένουν για την πλήρη εφαρμογή των επιλεγμένων μεταρρυθμίσεων για την ανταγωνιστικότητα, τις αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων, την αποφυγή της γραφειοκρατίας.

13. Αξιολόγηση της απελευθέρωσης της αγοράς για το φυσικό αέριο και βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην αγορά από εναλλακτικούς προμηθευτές.

14. Εφαρμογή του γενικού πλαισίου του μοντέλου της Ε.Ε. για την αγορά ηλεκτρικού ρεύματος και μεταφορά στην εθνική νομοθεσία του πλαισίου για την υψηλή τάση.

15. Συμφωνία για το Εποπτικό Συμβούλιο του Υπερταμείου και οριστικοποίηση του εσωτερικού κανονισμού.

16. Επικύρωση από τη Βουλή της συμφωνίας για το Ελληνικό.

Εκσυγχρονισμός και Δημόσια Διοίκηση

17. Εκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας για την εφαρμογή της αναθεωρημένης αξιολόγησης της απόδοσης στο Δημόσιο.

18. Συμπλήρωση της πρώτης φάσης εκλογίκευσης των ειδικών μισθολογίων.

19. Υιοθέτηση νομοθεσίας για μόνιμο μηχανισμό κινητικότητας στο Δημόσιο.

20. Αναμόρφωση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων για τον καθορισμό της τιμής εκκίνησης σε πλειστηριασμούς ακινήτων.

21. Βελτίωση και εφαρμογή του νομικού πλαισίου για τη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων.

22. Νέα αρχή δημοσίων εσόδων. Υιοθέτηση μέτρων που εξασφαλίζουν επαρκείς πόρους που επιτρέπουν την αποτελεσματική λειτουργία της Αρχής.

23. Διορισμός Δ.Σ. της νέας αρχής.

24. Αγορά εργασίας. Εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

25. Διαγωνισμός από τη ΔΕΗ για πώληση τουλάχιστον 20% του ΑΔΜΗΕ σε στρατηγικό επενδυτή.

26. Ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης των τελωνείων.

Διαρθρωτικές πολιτικές για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης

27. Αγορά εργασίας. Προσαρμογή του πλαισίου για τις ομαδικές απολύσεις, τη συνδικαλιστική δράση και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις με τις βέλτιστες πρακτικές της Ε.Ε.

28. Εκπαίδευση. Προετοιμασία τριετούς σχεδίου δράσης για την παιδεία.

29. Επαγγελματική και εκπαιδευτική κατάρτιση. Σειρά δράσεων για τη στήριξη εργοδοτών με στόχο την παροχή προγραμμάτων προσφοράς εργασίας και επαγγελματικής κατάρτισης.

30. Εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου για τα κτηματολογικά γραφεία σε όλη τη χώρα.

31. Πραγματοποίηση της πρώτης δημοπρασίας ηλεκτρικής ενέργειας με το πλαίσιο του μηχανισμού ΝΟΜΕ.

32. Οριστικοποίηση με την παροχή τεχνικής βοήθειας από τη Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων των κανόνων χρέωσης υπηρεσιών παροχής ύδατος.

33. Ψήφιση νόμου για τα logistics.

34. Μεταφορά στο Υπερταμείο μιας δεύτερης ομάδας ΔΕΚΟ.

35. Συμφωνία με τους θεσμούς για τη διαδικασία καθορισμού των ακινήτων και των ΔΕΚΟ που απομένουν και τα οποία θα μεταφερθούν στο Υπερταμείο.

36. Το ΤΑΙΠΕΔ θα αξιολογήσει τα περιφερειακά αεροδρόμια και λιμάνια και θα μεταφέρει στο Υπερταμείο εκείνα τα οποία δεν σχεδιάζει να αξιοποιήσει.

37. Νομοθεσία για την ενίσχυση της ΥΠΑ σύμφωνα με τα ισχύοντα στην Ε.Ε.

38. Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων θα προετοιμάσει εσωτερικό κανονισμό και τις απαραίτητες νομικές παρεμβάσεις ώστε να καταστεί λειτουργική.

39. Ολοκλήρωση της επιλογής του Δ.Σ. του Υπερταμείου και του διευθύνοντος συμβούλου.

40. Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. του Υπερταμείου.

41. Συμφωνία για τον καθορισμό της διαδικασίας των ακινήτων και των ΔΕΚΟ που θα εξαιρεθούν από τη μεταφορά στο Υπερταμείο.

42. Νομοθέτηση μεταρρυθμίσεων στις παροχές κοινωνικής πρόνοιας.

43. Βελτίωση του Εταιρικού Δικαίου για την αφερεγγυότητα σύμφωνα με τα όσα θα συμφωνηθούν.

44. Αγορές προϊόντων. Υιοθέτηση νομοθεσίας για την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ.

45. Προετοιμασία για συνολική αναθεώρηση των επιδοτήσεων σε όλα τα μέσα μεταφοράς.

46. Το Δ.Σ. του Υπερταμείου πρέπει να οριστικοποιήσει όλα τα εκκρεμή ζητήματα του εσωτερικού κανονισμού.

47. Το Υπερταμείο υποδεικνύει τα Δ.Σ. των θυγατρικών του (ΤΑΙΠΕΔ κ.λπ.).

48. Ιδιωτικοποιήσεις. Ολοκλήρωση της μεταφοράς/τοποθέτησης ειδικών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων που θα προσδιοριστούν με τεχνική βοήθεια.

49. Προεδρικό Διάταγμα που θα προσδιορίζει τα απαραίτητα ηλεκτρονικά έγγραφα για ηλεκτρονικές δημοπρασίες.

50. Υιοθέτηση νομοθεσίας για την ενδυνάμωση του θεσμού, όπως και της οικονομικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Πηγή: newmoney.gr

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image