Διπλή εισφορά για σύνταξη σε «νέους» παράλληλα ασφαλισμένους ?

Δευτέρα 4 Απριλίου 2016

Διπλή εισφορά για σύνταξη θα καταβάλουν οι «νέοι» (από την 1/1/93 και μετά) που είναι παράλληλα ασφαλισμένοι ως «μισθωτοί» στο ΙΚΑ και ως «αυτοαπασχολούμενοι», με «μπλοκάκι», στον ΟΑΕΕ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ημερησίας, νέα διάταξη που συμπεριλήφθηκε στο σχέδιο του νέου Ασφαλιστικού προβλέπει την κατάργηση του δικαιώματος επιλογής Ταμείου -και της δυνατότητας απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής διπλού ασφαλίστρου.

Σύμφωνα με κορυφαία στελέχη του υπουργείου Εργασίας που επικαλείται η εφημερίδα, η αλλαγή που θα επηρεάσει δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένους, «θα γίνει στο πλαίσιο του γενικού κανόνα για την καταβολή ασφαλίστρων, από την 1/1/2017, με βάση το συνολικό εισόδημα από την εργασία».

Η απόφαση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ελήφθη, αφενός με το σκεπτικό της διαφορετικής μεταχείρισης των «παλαιών» (μέχρι 31/12/1992) ασφαλισμένων που, σε αντίθεση με τους «νέους», υποχρεώνονταν να ασφαλίζονται σε δύο ταμεία κύριας ασφάλισης καταβάλλοντας διπλά ασφάλιστρα στον κλάδο της σύνταξης. Αφετέρου λόγω των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν στην εφαρμογή του ν. 4254/2014 που προέβλεψε την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ όσων «νέων» ασφαλισμένων, με παράλληλη απασχόληση ασφαλιστέα σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ, είχαν λιγότερες από 25 ημέρες ασφάλισης τον μήνα στο ΙΚΑ.

Πιθανή ελάφρυνση της επιβάρυνσης που θα προκύψει από την καταβολή διπλών ασφαλίστρων, θα έχουν οι πολυ-απασχολούμενοι – παράλληλα ασφαλιζόμενοι «νέοι» (όπως και οι «παλαιοί») μόνο στην περίπτωση κατά την οποία αποδείξουν ότι η αμοιβή τους με «μπλοκάκι» υποκρύπτει εξαρτημένη σχέση εργασίας.

newmoney.GR

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image