Δ.Τ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ : Συγκέντρωση αιτήσεων για σεμινάρια τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄και Γ΄κατηγορίας

Δελτίο Τύπου Καβάλας 16/06/2017

Θέμα: «ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise Europe Network, σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 δίνεται η δυνατότητα σε εργοδότες επιχειρήσεων που ανήκουν στη Β΄ και Γ΄ κατηγορία, εάν δεν επιθυμούν να αναθέσουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας σε εξωτερικούς συνεργάτες (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης- ΕΞΥΠΠ) να επιμορφώνονται οι ίδιοι προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα.

Το Επιμελητήριο Καβάλας υλοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ & Γ΄ κατηγορίας (Προγράμματα έτους 2017). Ειδικότερα, τα σεμινάρια κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες επικινδυνότητας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε:

  •  Β’ Κατηγορίας, οι έχοντας τις απαραίτητες ειδικές προϋποθέσεις, είναι διάρκειας 35 ωρών

  •  Δωρεάν για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας με πληρωμένες τις συνδρομές του τρέχοτος έτους και του ΓΕΜΗ

  • 100€ για τα μη μέλη.

  •  Γ’ Κατηγορίας για εργοδότες που οι επιχειρήσεις απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους, διάρκειας 10 ωρών

  •   Δωρεάν για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας με πληρωμένες τις συνδρομές του τρέχοντος έτους

  • 50€ για τα μη μέλη.

Με την υποβολή της αίτησης η επιχείρηση λαμβάνει προσωρινό πρωτόκολλο από το Επιμελητήριο Καβάλας προκειμένου να είναι καλυμμένο σε πιθανό έλεγχο έως ότου υλοποιηθεί το πρόγραμμα.

Τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης στους συμμετέχοντες θα απονέμονται από το Επιμελητήριο Καβάλας.

Από το Επιμελητήριο χορηγείται η σχετική αίτηση συμμετοχής στα σεμινάρια.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο Καβάλας- Enterprise Europe Network,

κα Σούζη Μαυρομμάτη τηλ. 2510 222212 εσωτ. 4 , Χάρη Ντούπη εσωτ. 11, και στο site του Επιμελητηρίου www.kcci.gr.

Ο Πρόεδρος
Άγγελος Τσατσούλης

Παρόμοια Άρθρα

No Image
coronovirus_eges
No Image