Δ.Τ. Υπ. Οικονομικών: Ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ 2016 – Συνοπτικά δεδομένα του φόρου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Νίκης 5-7

10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Tηλ.: 210-3332644

e-mail: press@minfin.gr

Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016

Δελτίο Τύπου

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ TAXIS ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ 2016

Ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ 2016 και άρχισε σήμερα στο TAXIS η ανάρτηση των σημειωμάτων. Η πραγματική εικόνα αποδομεί και το τελευταίο ψήγμα φημολογίας που έχει καλλιεργηθεί έως τώρα. Τα (συνοπτικά) δεδομένα του φόρου (όπως προκύπτουν από τα στοιχεία της ΓΓΔΕ) έχουν ως εξής:

1. Το μεγαλύτερο ποσοστό των φυσικών προσώπων, δηλαδή το 38,5% (2.463.586) θα πληρώσει για το 2016, λιγότερο ΕΝΦΙΑ από το 2015, ειδικά σε περιοχές με χαμηλές αξίες ακινήτων.

2. Το 26% (1.667.901) των φυσικών προσώπων θα πληρώσει το ίδιο με το 2015.

3. Το 25% (1.573.281) των φυσικών προσώπων θα πληρώσει αυξημένο ΕΝΦΙΑ έως 10,00€.

4. Το 6,7% (429.000) των φυσικών προσώπων θα πληρώσει αυξημένο ΕΝΦΙΑ μέχρι 50,00€

5. Το 4,25% των φυσικών προσώπων θα πληρώσουν αυξημένο ΕΝΦΙΑ. Συγκεκριμένα:

· 261.870 φυσικά πρόσωπα θα πληρώσουν επιπλέον από 50€ – 1.000 €.

· 10.133 φυσικά πρόσωπα θα πληρώσουν επιπλέον, πάνω από 1.000 €.

6. Το 14% από τα 7.369.412 φυσικά πρόσωπα , δεν θα πληρώσει ΕΝΦΙΑ διότι οι εκκαθαρίσεις τους είναι κάτω από 1 ευρώ.

Τα δεδομένα αυτά τεκμηριώνουν τις προσπάθειες που έγιναν, για την όσο το δυνατό πιο δίκαιη και αναλογική κατανομή του φόρου, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος είσπραξης 2,65 δις που προέβλεπε ο Ν.4336/2015 νόμος ο οποίος υπερψηφίστηκε από 221 βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου.

Συνημμένα: 1 πίνακας ΓΓΔΕ/ΔΗΛΕΔ

Γ.Γ.Δ.Ε./Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ./Δ.ΗΛΕ.Δ. 29/8/2016

ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016

ΒΕΒΑΙΩΣΗ (φόρος > 1 ευρώ)

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟ

ΠΛΗΘΟΣ

Φ.Π.

6.313.243

2.712.705.737,00

7.369.412

Ν.Π

49.946

466.834.283,76

55.244

ΣΥΝΟΛΑ

6.363.189

3.179.540.020,76

7.424.656

* Για την εξαγωγή συγκριτικών στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν οι κοινοί Α.Φ.Μ. μεταξύ των δύο ετών και όσοι από αυτούς έχουν τουλάχιστον ένα (1) δικαίωμα σε κάποιο από τα έτη 2015, 2016.

* Η αύξηση / μείωση του φόρου είναι πιθανόν να οφείλεται και σε μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης (όπως αγορά / πώληση ακινήτου).

Φ.Π.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2015 & 2016
(χωρίς τις απαλλαγές)

38,5 %

ΕΝΦΙΑ 2016<ΕΝΦΙΑ 2015

2.463.586

6.405.771 Φ.Π.

26,0 %

ΕΝΦΙΑ 2016=ΕΝΦΙΑ 2015

1.667.901

35,5 %

ΕΝΦΙΑ 2016>ΕΝΦΙΑ 2015

2.274.284

α/α

από

έως

πλήθος

%

0

0,00

0,00

1.667.901

26,04

1

0,01

10,00

1.573.281

24,56

2

10,01

50,00

429.000

6,70

3

50,01

1.000,00

261.870

4,09

4

1.000,01

10.133

0,16

Ν.Π.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2015 & 2016
(χωρίς τις απαλλαγές)

28,5 %

ΕΝΦΙΑ 2016<ΕΝΦΙΑ 2015

15.133

53.085 Ν.Π.

6,8 %

ΕΝΦΙΑ 2016=ΕΝΦΙΑ 2015

3.595

64,7 %

ΕΝΦΙΑ 2016>ΕΝΦΙΑ 2015

34.357

α/α

από

έως

πλήθος

%

0

0,00

0,00

3.595

6,77

1

0,01

10,00

4.448

8,38

2

10,01

50,00

5.754

10,84

3

50,01

1.000,00

17.267

32,53

4

1.000,01

6.888

12,98

Οι απαλλαγές / μειώσεις άρθρου 7 ν.4223/2013, ανέρχονται σε 88.494.950,66 €.
 

Παρόμοια Άρθρα

No Image
coronovirus_eges
No Image