Ειδική εισφορά για παιδικές κατασκηνώσεις πληρώνουν οι εργοδότες βάσει των απασχολούμενων τον Αύγουστο

Μια επιπλέον εισφορά, 20 ευρώ ανά εργαζόμενο ετησίως, καλούνται να καλύψουν τον Αύγουστο οι εργοδότες. Η εισφορά θα είναι υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων.

Αναλυτικά η σχετική εγκύκλιος του ΙΚΑ αναφέρει τα εξής:

“Με τα ανωτέρω σχετικά σας κοινοποιηθήκαν οι διατάξεις με τιςοποίες συστάθηκε στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) ο” Ειδικός Λογαριασμός Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) και η Υ.Α. με την οποία καθορίστηκε η διαδικασία είσπραξης, ελέγχου, διαχείρισης, διάθεσης και δικαιολόγησης των κονδυλίων του λογαριασμού αυτού.

Ετήσια εργοδοτική εισφορά (20) ευρώ ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου θα πρέπει να καταβάλλουν οι εργοδότες στο τέλος του τρέχοντος μηνός.

Η εν λόγω εισφορά, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του ΙΚΑ, συνιστά ξεχωριστό λογαριασμό των λοιπών εισπρακτέων εισφορών υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το οποίο υποχρεούται να αποδίδει άμεσα προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των θερινών κατασκηνωτικών προγραμμάτων εκάστου έτους.

Στους υπόχρεους εργοδότες γνωστοποιείται με μήνυμα κατά την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), στο αποδεικτικό παραλαβής, ότι ” η εργοδοτική εισφορά 20 ευρώ ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καταβλητέα από τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) θα καταβληθεί ταυτόχρονα και παράλληλα με τις ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικής περιόδου 8/2015 “.

Διευκρινίζεται ότι για τους υπόχρεους εργοδότες δεν απορρέει άλλη υποχρέωση (υποβολή Α.Π.Δ. για την εν λόγω εισφορά), καθώς η απεικόνιση θα υλοποιηθεί σε Κεντρικό Επίπεδο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χωρίς καμία ενέργεια από πλευράς εργοδοτών και σύμφωνα με στοιχεία υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 8/2015″.

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image