Εκδόθηκαν οι Διαιτητικές Αποφάσεις του ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ (ΟΜΕΔ) για τους όρους αμοιβής και εργασίας… για τους εργαζόμενους σε ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ – ΖΑΧΑΡΩΔΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

12/10/2016

 

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ – ΖΑΧΑΡΩΔΗ

Εκδόθηκαν οι Διαιτητικές Αποφάσεις (Πενταμελούς 7/2016) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των βιομηχανικών – βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας καθώς και (Πενταμελούς 8/2016) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστημάτων όλης της χώρας.

Οι αποφάσεις της Πενταμελούς καταφέρνουν νέο χτύπημα στη σύμβαση των Ζαχαρωδών με περικοπή των τριετιών από 10 σε 6 για τα Εργαστήρια ενώ για τον Επισιτισμό επεκτείνουν τη περικοπή των βασικών μισθών κατά 2,5% έναντι της Δ.Α. της Τριμελούς και των βασικών μισθών του 2012.

 

pdf1 Δ.Α. ΠΕΝΤ. 7/2016

pdf1 Δ.Α. ΠΕΝΤ. 8/2016

 

Από το site του Ο.ΜΕ.Δ.

Διαιτησία είναι η διαδικασία επίλυσης συλλογικών διαφορών εργασίας με απόφαση είτε ενός Διαιτητή, είτε Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, είτε τέλος, αν ασκηθεί έφεση, Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας (Άρθρο 16 του Ν. 1876/1990, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο του Ν. 4303/2014), εφόσον τα Μέρη δεν έχουν καταλήξει σε κατάρτιση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε), στο επίπεδο της Μεσολάβησης. 

Χαρακτηριστικά 

Η Διαιτητική Απόφαση φέρει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Υποκαθιστά την έλλειψη συμφωνίας των Μερών, γι’ αυτό και εξομοιώνεται με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
  • Κινείται με πρωτοβουλία των Μερών, που εκφράζεται είτε μονομερώς από το ένα μέρος της συλλογικής διαφοράς, είτε από κοινού από τα δύο μέρη.
  • Η Διαιτητική Απόφαση είναι δεσμευτική για τα Μέρη, που εμπλέκονται στη σχετική διαδικασία.
  •  Οι ρυθμίσεις της Διαιτητικής Απόφασης στηρίζονται:
    • Στα σημεία σύγκλισης των απόψεων μεταξύ των μερών.
    • Στα στοιχεία και τις απόψεις, που εκτέθηκαν κατά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και για τα οποία δεν υπήρξε συμφωνία.

Το περιεχόμενο της Διαιτητικής Απόφασης (Δ.Α.)
Το περιεχόμενο μιας Δ.Α. είναι απολύτως όμοιο με αυτό των Σ.Σ.Ε. (Ν. 4303/2014)

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image