Εκδόθηκε η εγκύκλιος σχετικά με την αύξηση στις εισφορές επικουρικής ασφάλισης

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 97 του ν. 4387/2016(Α, 85/12-5-2016), σχετικά με τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α, 85/12-5-2016 δημοσιεύθηκε ο ν. 4387 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 97 του οποίου προβλέπεται η αύξηση των καταβαλλόμενων στο ΕΤΕΑ ασφαλιστικών εισφορών για την επόμενη εξαετία. Οι εν λόγω ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες προκειμένου ν’ αντιμετωπισθούν τα ελλείμματα του ΕΤΕΑ και να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα του Ταμείου.

 

Αναλυτικά η εγκύκλιος  εδώ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image