ΕΝ.Φ.Ι.Α.: Πότε θα υπάρχει μείωση στα κενά, ξενοίκιαστα και στα ημιτελή ακίνητα

21/10/14

 

Από τον Ορέστη Σεϊμένη

Στις 26-27 Οκτωβρίου 2014 θα αναρτηθούν τα νέα εκκαθαριστικά σημειώματα για τους ιδιοκτήτες που κατέχουν τα παραπάνω ακίνητα.

Οι εκπτώσεις αυτές θα δοθούν κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Για να μην υπάρξει σύγχυση παραθέτομε παρακάτω τις βασικές αυτές προϋποθέσεις και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι για να μην χάσουν τις παραπάνω εκπτώσεις.

Α. Έκπτωση 20% στα κενά-ξενοίκιστα ακίνητα για το 2014:

Σε ποια κενά ακίνητα θα δοθεί έκπτωση 20%;

Στα κενά ακίνητα για τα δικαιώματα σε κύριους χώρους κατοικιών, μονοκατοικιών, διαμερισμάτων και επαγγελματικών στεγών..

Με ποιες προϋποθέσεις θα πάρει έκπτωση 20% το κενό και μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο το οποίο;

• Πρέπει να είναι αποπερατωμένο

• Να ανήκει σε φυσικό πρόσωπο

• Να μην έχει ηλεκτροδοτηθεί μέσα στο 2013 (1/1/2013-31/12/2013)

• Να υπάρχει, οπωσδήποτε μετρητής στο ακίνητο

• Ο δικαιούχος της έκπτωσης να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος. Επομένως όσοι έχουν ακίνητο στην Ελλάδα και κατοικούν στο εξωτερικό και φορολογούνται για το παγκόσμιο εισόδημά τους στο εξωτερικό (όπου έχουν την φορολογική τους κατοικία) δεν δικαιούνται την έκπτωση 20% για τα κενά αυτά ακίνητα.

Με ποια διαδικασία θα πάρουν την έκπτωση 20% οι δικαιούχοι των κενών ακινήτων; Πρέπει να κάνουν κάποιες ενέργειες;

Στις 26-27 Οκτωβρίου 2014 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΤΑΧΙS τα νέα εκκαθαριστικά σημειώματα του ΕΝ.Φ.Ι.Α. με την έκπτωση 20% στα παραπάνω ακίνητα για τους δικαιούχους ιδιοκτήτες των. Οι ιδιοκτήτες αυτοί θα εκτυπώσουν τα νέα αυτά εκκαθαριστικά και θα διαπιστώσουν ότι θα έχει γίνει ο συμψηφισμός της πρώτης, αυξημένης, δόσης που κατέβαλαν την 30/9/2014.

Επίσης στην ιστοσελίδα του ΤΑΧΙS θα δουν τις νέες μειωμένες δόσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τα ποσά που θα πρέπει να καταβάλλουν με τις (πέντε υπόλοιπες) δόσεις μέχρι τέλους Φεβρουαρίου 2015.

Οι δικαιούχοι της έκπτωσης αυτής δεν θα υποβάλλουν δικαιολογητικά διότι το Υπουργείο θα χρησιμοποιήσει όλα τά αποθηκευμένα στοιχεία που υπάρχουν στο TAXIS από τις φορολογικές τους δηλώσεις (Ε1,Ε2,Ε9 κλπ) και οι υπολογισμοί θα γίνουν αυτόματα από το Σύστημα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Με κενό και μη ηλεκτροδοτούμενο διαμέρισμα 130μ2:

Το 2013 ήταν ξενοίκιαστο και με κομμένο το ρεύμα

ΕΝΦΙΑ Αρχικής εκκαθάρισης 1000€

Οι αρχικές μηνιαίες δόσεις με το πρώτο εκκαθαριστικό ήσαν πέντε (δηλαδή 200€/μήνα)

Στις 30/9/2014 πλήρωσε την πρώτη δόση 200€ και στην δεύτερη ανάρτηση (που οι δόσεις έγιναν 6) καθορίστηκαν προσωρινά οι υπόλοιπες 5 δόσεις για αποπληρωμή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. δηλαδή:1000-200=800/5= 160€ κάθε μια από τις υπόλοιπες 5 δόσεις

Με την νέα αναμενόμενη εκκαθάριση της 26-27/0κτωβρίου 2014 ο ΕΝ.Φ.Ι.Α περιορίζεται τελικά σε 800€ και από το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί το ποσό της καταβληθείσας πρώτης δόσης την 30/9/2014 (200€) καί το εναπομένον για εξόφληση ποσό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. των 600€ θα καταβληθεί πλέον σε 5 δόσεις των 120€ η κάθε μία μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015 (δηλαδή : 800-200=600€/5=120)

Τι πρέπει να κάνει στις 26-27/10/2014 ένας δικαιούχος της έκπτωσης 20% σε κενό ακίνητο όταν διαπιστώσει ότι η εφορία δεν του υπολόγισε την έκπτωση αυτή

Θα πρέπει να πάει στην εφορία και να ζητήσει να του γίνει η εκκαθάρισή του προσκομίζοντας όμως και τα κατάλληλα δικαιολογητικά

Β. Έκπτωση 60% στα Ημιτελή κτίσματα:

Τα ημιτελή κτίσματα μπορούν να χαρακτηρισθούν κενά και να πάρουν πρόσθετη έκπτωση 20%;

Όχι. Δεν μπορούν.

Επειδή είναι μη αποπερατωμένα ακίνητα.

Επειδή δεν είναι ηλεκτροδοτούμενα (δεν πειράζει εάν έχουν εργοταξιακό ρεύμα)

Τα ημιτελή κτίσματα παίρνουν έκπτωση 60% στον κύριο μόνο φόρο του ΕΝ.Φ.Ι.Α ως ημιτελή, όχι όμως και στον Συμπληρωματικό φόρο του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Δεν δικαιούνται όμως την έκπτωση 60% εάν διαθέτουν μετρητή του ρεύματος, έστω και παλαιό, που βρίσκεται σε αδράνεια (διότι αυτομάτως θεωρούνται αποπερατωμένα (και κινδυνεύουν να θεωρηθούν αποπερατωμένα και να χάσουν την έκπτωση 60% του ημιτελούς κτιρίου)

Τα κτίρια αυτά για να θεωρηθούν ημιτελή πρέπει να καταχωρούνται σωστά στο Ε9 δηλαδή:

• στην στήλη 10 του πίνακα 1 με τον κωδικό 99

• στην στήλη 9 του πίνακα 1 με τον κωδικό 8

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image