Επενδυτικά Προγράμματα – Επιχορηγήσεις

Οικονομοτεχνικές μελέτες για την υπαγωγή επιχειρήσεων σε αναπτυξιακούς νόμους, γίνονται μετά από την ανάθεση του σχετικού έργου σύμφωνα με τα ισχύον κάθε οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον ή τον ισχύοντα αναπτυξιακό νόμο ή άλλων επιδοτούμενων προγραμμάτων. Ειδικά στην περίπτωση οικονομοτεχνικών μελετών προηγείται συγκριτική μελέτη μεταξύ των δύο τρόπων ενίσχυσης των επενδύσεων ήτοι μεταξύ επιχορήγησης και αφορολόγητων αποθεματικών ώστε ο επιχειρηματίας να αποφασίζει έχοντας πιο πλήρη ενημέρωση καθώς συχνά, ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα, μπορεί να  επιτυγχάνεται το ίδιο οικονομικό όφελος για την επιχείρηση χωρίς το μεγάλο κόστος των οικονομοτεχνικών μελετών και την ετεροχρονισμένη είσπραξη της επιδότησης.

Η εταιρεία μας  είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Θεματικών Συμβούλων του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. με αριθμό μητρώου Α/07 και ως εκ τούτου μπορεί να συμμετέχει ως Θεματικός Σύμβουλος επιχειρήσεων στα πλαίσια προγραμμάτων επιχορήγησης που εποπτεύει και διαχειρίζεται ο Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., δηλαδή να παρέχει (επιδοτούμενες) συμβουλευτικές υπηρεσίες στα κάτωθι θεματικά πεδία:

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
1.1 Καθορισμός Πρόγραμμα Πωλήσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
1.2 Διαφοροποίηση επιχειρηματικής δράσης/ προϊόντων
1.3 Συγχωνεύσεις και εξαγορές
2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 2.1 Οργανωτική δομή
2.2 Οργανωτική ανάπτυξη
3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
3.5 Μελέτες Σκοπιμότητας – εφικτότητας – προοπτικών
3.6 Μελέτες Επενδυτικών Ευκαιριών
4 MARKETING ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
4.2 Έρευνες αγοράς
4.4 Marketing  και επιχειρησιακή επικοινωνία
6 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
6.3 Προγράμματα μείωσης κόστους
6.4 Συμβουλές επενδύσεων
6.5 Διαχείριση στοιχείων ενεργητικού-παθητικού
7 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
7.3 Κοστολογικό σύστημα
Σχόλια

Παρόμοια Άρθρα

Posted by Ε.Γ.Ε.Σ. | Ιούλιος 3, 2017
Όταν ο/η σύζυγος εργάζεται και μένει στο εξωτερικό. Νομολογία και πρακτική για την φορολογική κατοικία
Μπορώ να υποβάλλω ξεχωριστή δήλωση εφόσον εγώ εργάζομαι και μένω στο εξωτερικό ; Αυτό είναι ένα ερώτημα του οποίου η συχνότητα αυξάνει τα τελευταία χρόνια Σύμφωνα με την ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Δικαίωμα...
No Image
Posted by Ε.Γ.Ε.Σ. | Δεκέμβριος 19, 2016
Υπολογίστε το φόρο για την εθελοντική αποκάλυψη εισοδήματος. Ολα όσα πρέπει να ξέρουν οι φορολογούμενοι για την εθελοντική αποκάλυψη εισοδημάτων στην εφορία. Η διαδικασία, ποιους ωφελεί και ποια είναι τα θολά σημεία. Τι πρέπει να σταθμίσει ο φορολογούμενος.
Ο νόμος για την εθελούσια αποκάλυψη κεφαλαίων που είναι προς ψήφιση είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τους φορολογούμενους, ασχέτως αν οι συντελεστές του είναι ουσιωδώς υψηλοί με αποτέλεσμα αρκετοί, δικαιολογημένα...
Posted by Ε.Γ.Ε.Σ. | Σεπτέμβριος 20, 2016
Έλεγχος των εκκαθαριστικών ΕΝ.Φ.Ι.Α. από την Εταιρία μας. Τώρα μπορούμε…
Αν έχετε αμφιβολία για τον ορθό υπολογισμό του Εκκαθαριστικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. μπορούμε να υπολογίσουμε για λογαριασμό σας αναλυτικά και ανά ακίνητο τον φόρο που σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να πληρώσετε....