Επικαιροποιήθηκε ο οδηγός για το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Γυναικεία Απασχόληση».

Τρίτη 25 Αυγούστου 2015

Εκδόθηκαν οι αποφάσεις από την επαναξιολόγηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών αιτημάτων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών».

Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες μπορούν να αναζητήσουν τις αναλυτικές αποφάσεις με τα συγκεκριμένα έργα στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ, ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr , του ΕΣΠΑ www.espa.gr και του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr, όπως γνωστοποιήθηκε σήμερα από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του υπουργείου Οικονομίας.

Οι αποφάσεις της επιτροπής αξιολόγησης αιτημάτων αφορούν στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου.

Στο μεταξύ, εκδόθηκε και επικαιροποιημένος οδηγός υλοποίησης του προγράμματος “Γυναικεία Απασχόληση” που ορίζει ως επιλέξιμες τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1/9/2012 και έως και την 31/12/2015 για όλα τα επιχειρηματικά σχέδια.

Επίσης, δίνονται και διευκρινίσεις σχετικά με την εξόφληση κάθε δαπάνης (τμηματική ή ολική), για να είναι επιλέξιμη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τις πληροφορίες, αναλυτικά, από την Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image