ΕΡΓΑΝΗ: 7 στους 10 δουλεύουν πάνω από 35 ώρες την εβδομάδα – Πως κατανέμονται οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους

Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016

Σε 1.673.732 ανέρχεται ο αριθμός των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στη χώρα, βάσει των στοιχείων που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κατά το διάστημα από 1 έως 21 Οκτωβρίου 2015 και αφορούν το έτος 2016, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με την «ΕΡΓΑΝΗ», ο αριθμός των επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα που υπέβαλαν ηλεκτρονικά ετήσιο/ετήσιο συμπληρωματικό πίνακα προσωπικού για το έτος 2016 είναι 266.645.

Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανέρχονται σε 222.281, ενώ με τα παραρτήματά τους, σε διαφορετικές περιοχές από την έδρα τους, ανέρχονται σε 261.623.

Αντίστοιχα για το 2014 οι επιχειρήσεις που απασχολούσαν εργαζόμενους ανέρχονταν σε 214.409, ενώ με τα παραρτήματά τους, ανέρχονταν σε 251.324.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», κατά το έτος 2015, 7.872 περισσότερες επιχειρήσεις σε σχέση με το έτος 2014 προχώρησαν σε κατάθεση ετήσιου πίνακα προσωπικού, παρουσιάζοντας αύξηση σε ετήσια βάση κατά 3,671%.

Από τις 222.281 επιχειρήσεις που καταγράφει το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» οι 198.375 έχουν από έναν έως δέκα εργαζομένους, ενώ 20.379 είναι οι επιχειρήσεις που απασχολούν 11 έως 50 άτομα. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 4.000 εργαζομένων είναι 18, τρεις περισσότερες σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά.

Από το σύνολο των επιχειρήσεων που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου:

-219.713 ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα

-1.068 είναι ΝΠΔΔ

-1.001 είναι ΝΠΙΔ

-275 είναι ΟΤΑ

Σε ό,τι αφορά τη νομική μορφή των επιχειρήσεων αυτών, ο αριθμός των κυριότερων εξ αυτών κατανέμεται ως εξής:

-Ατομική Επιχείρηση: 124.615

-Ομόρρυθμος Εταιρεία (Ο.Ε.): 35.566

-Ανώνυμος Εταιρεία (Α.Ε.): 20.887

-Ετερόρρυθμος Εταιρεία (Ε.Ε.): 12.149

-Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ): 8.026

-Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Μονοπρόσωπη: 4.282

-Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ): 2.527

-Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Μονοπρόσωπη: 1.379

-Σωματείο: 1.326

-Εταιρεία Α.Α. 89/67: 1,189

-Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 1.001

-Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία: 872

-Σύλλογος: 768

-Διαχείριση κτηρίων (πολυκατοικίες κλπ): 759

-Κοινωνία Αστικού Δικαίου Κερδοσκοπική: 706

-Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου: 633

-Αγροτικός Συνεταιρισμός: 543

-Υποκατάστημα Αλλοδαπής Εταιρείας: 471

-Αθλητικό Σωματείο: 469

Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, οι περισσότερες επιχειρήσεις (39.957 ή 17,98%) ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, ενώ 29.486 επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στις υπηρεσίες εστίασης.

Από την επεξεργασία των στοιχείων που αντλήθηκαν από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», προκύπτει ότι 53.877 άτομα απασχολούνται σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις.

Από την σύγκριση των στοιχείων των δύο τελευταίων ετών, προκύπτει ότι κατά το έτος 2015, ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, είναι σημαντικά μεγαλύτερος σε σχέση με το έτος 2014, κατά 88.666 νέες θέσεις εργασίας, παρουσιάζοντας σε ετήσια βάση αύξηση κατά 5,79%.

Από το σύνολο των εργαζομένων, 863.837 είναι άνδρες και 756.008 γυναίκες.

Αναφορικά με την κατανομή των επιχειρήσεων και των παραρτημάτων τους, που δραστηριοποιούνται ανά Περιφέρεια, έχει ως εξής:

-Αττικής: 102.303

-Κεντρικής Μακεδονίας: 42.578

-Κρήτης: 18.306

-Θεσσαλίας: 14.402

-Νοτίου Αιγαίου: 13.086

-Δυτικής Ελλάδας: 12.775

-Πελοποννήσου: 12.104

-Αν. Μακεδονίας – Θράκης: 11.960

-Στερεάς Ελλάδας: 10.248

-Ηπείρου: 7.111

-Ιονίων Νήσων: 6.968

-Δυτικής Μακεδονίας: 5.417

-Βορείου Αιγαίου: 4.365

Πηγή: http://www.newmoney.gr/

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image