ΕΦΚΑ ΕΓΚ. 5/08.02.2017 – ΄Ενταξη των μισθωτών του τ.Ο.Γ.Α. στον Ε.Φ.Κ.Α. κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016.

ΕΦΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5/08.02.2017 (Αρ. Πρωτ.: 22)
΄Ενταξη των μισθωτών του τ.Ο.Γ.Α. στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

ΕΦΚΑ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18

Τ.Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο :1555

e-mail:d.eisf.misth@efka.gov.gr

Αθήνα 8/2/2017

Αρ. Πρωτ.: 22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5

ΠΡΟΣ:

Όλες τις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ : «΄Ενταξη των μισθωτών του τ.Ο.Γ.Α. στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016 »

Δείτε το αρχείο εδώ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image